Hakkında


Kişisel Bilgiler

Ünvanı: Doçent Doktor

Branşı: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 21/09/1984

 

Eğitim bilgileri

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Tıp Fakültesi  (2002-2008)

Uzmanlık eğitimi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yabancı dili

İngilizce

Daha önce çalışılan kurumlara ait bilgiler

 1. Çorum Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi (Prt. Dr. 2008)
 2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (Araştırma görevlisi 2008-2013)
 3. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi (Uzm. Dr. 2013-2014)
 4. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (Uzm. Dr. 2014-2018)
 5. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği (İdari sorumlu 2018-2020)
 6. Özel Su Hospital Hastanesi, İzmir (2020-2022 )

İlgi alanları ve becerileri

1. Laparoskopik ve histeroskopik cerrahi

 • Total laparoskopik histerektomi
 • Laparoskopik derin infiltratif endometriozis cerrahisi
 • Laparoskopik sakrokolpopeksi
 • Laparoskopik BURCH kolposüspansiyon
 • Laparoskopik lateral süspansiyon
 • Laparoskopik tuboplasti ve tubal reversal
 • Laparoskopik myomektomi
 • Laparoskopik over kisti cerrahisi
 • Laparoskopik pelvik lenf nodu diseksiyonu
 • V-NOTES: natural orifice transluminal endoscopic surgery
 • Histeroskopik polip ve myom eksizyonu
 • Histeroskopik septum rezeksiyonu ve uteroplasti
 •  

2. Ürojinekoloji ve pelvik pelvik rekonstrüktif cerrahi

 • Vajinal histerektomi ve salpingooferektomi
 • Sakrospinöz ligament fiksasyonu
 • Burch kolposüspansiyon
 • Mid-üretral sling inkontinans cerrahi prosedürleri
 • Paravajinal onarım
 • Vajinoplasti ve genital kozmetik cerrahi

 

3. Obstetri ve perinatoloji

 • Plasenta yerleşim ve invazyon anomalileri (plasenta previa ve accreata spektrumu)
 • Servikal yetmezlik
 • Preeklampsi ve diğer gebeliğin hipertansif hastalıkları
 • Fetal konjenital anomaliler

 

4. Jienokolojik onkoloji

 • Jinekolojik kanserler tarama ve tanı
 • Kolposkopi, LEEP, Konizasyon
 • Premalign hastalıklar yönetimi
 • Erken evre jinekolojik kanser cerrahisi
 • Gestasyonel trofoblastik hastalıklar

Üyelikler

 1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 2. Türk Alman Jinekoloji Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV)
 3. Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
 4. Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD)
 5. Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 6. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
 7. Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
 8. Ege Jinekoloji ve Obstetri Derneği (EJOD)

Katılınılan kurs ve eğitimler

 1. 2018   Kurs - Genital Aeshetic Course – Girne – Uluslararası
 2. 2018   Kurs - Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu – İzmir – Ulusal
 3. 2018   Kurs - İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kursu – İzmir – Ulusal
 4. 2015   Kurs - Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı - Ankara - Ulusal
 5. 2014   Kurs - Prenatal Tanı Uygulamaları – İzmir – Ulusal
 6. 2014   Kurs - Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Eğitimi - T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu -İzmir -Ulusal
 7. 2013   Kurs - Antenatal Muayene Stratejileri – İzmir – Ulusal
 8. 2011   Kurs - Kadın Kanserleri Farkındalık - Sağlık Bakanlığı Kanserlerle Savaş Dairesi Başkanlığı ve Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği – İzmir – Ulusal

Ödüller ve mesleki başarılar

 1. 2018 ­- Hizmet ödülü – DOĞAL DOĞUMU DESTEKLEYİCİ HİZMETLER – İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – İzmir
 2. 2017 – Hizmet ödülü – DOĞAL DOĞUMU DESTEKLEYİCİ HİZMETLER – İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – İzmir
 3. 2017 – Çalışma Ödülü - NORMAL DOĞUM’ DA SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR – Tepecik EAH – İzmir
 4. 2017 – Hizmet Ödülü -  NORMAL DOĞUM SAYISININ ARTIRILMASINA OLAN KATKI - Tepecik EAH – İzmir
 5. 2016 – Teşekkür Belgesi – ACİL OBSTETRİK BAKIM EBE VE HEMŞİRE EĞİTİMİ – SAĞLIK BAKANLIĞI- İzmir
 6. 2013 – Hizmet ödülü – DOĞAL DOĞUMU DESTEKLEYİCİ HİZMETLER – İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – Bitlis

Uzmanlık Tezi

“İntrapartum fetal kalp hızı traselerinin neonatal sonuçlar ile ilişkisi”  (İzmir – 2013)

Tez ile ilişkili bilimsel çalışma: E. Beyan, S. Kurt. İntrapartum fetal kalp hızı traselerinin neonatal sonuçlar ile ilişkisi. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2019;29(2):157-161. doi:10.5222/terh.2019.77699

 

Uluslararası bilimsel makaleleri

 1. 2022      Ginekologia Polska – Balıkoğlu Meriç, Beyan Emrah, İnan Abdurrahman Hamdi, Kanmaz Göksel, Ozeren Mehmet – The effect of experience on outcomes of total laparoscopic hysterectomy surgery: 1295 cases.
 2. 2021      Annals of Medical Research - Adnan Budak, Emine Budak, Abdurrahman Hamdi Inan, Ahkam Goksel Kanmaz, Gokhan Tosun, Emrah Beyan, Onur Suleyman Aldemir, Alper Ileri, Mehmet Ozeren - The value of posttreatment CA125 and PET/CT in predicting prognosis of epithelial ovarian cancer
 3. 2021      The Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging - Adnan Budak, Emine Budak, Ahkam G Kanmaz, Abdurrahman H Inan, Gökhan Tosun, Emrah Beyan, Onur S Aldemir, Alper Ileri - Volumetric PET parameters are predictive for the prognosis of locally advanced cervical cancer.
 4. 2021      Nuklearmedizin - Adnan Budak, Emrah Beyan, Abdurrahman Hamdi Inan, Ahkam Göksel Kanmaz, Onur Suleyman Aldemir, Aylin Oral, Bulent Yazici, Ayşegül Akgün, Mehmet Ozeren - PET Parameters are Useful in Predicting Endometrial Cancer Risk Classes and Prognosis
 5. 2020      BioMed Research International - Emrah Beyan, Abdurrahman H İnan, Volkan Emirdar, Adnan Budak, Sadettin O Tutar, Ahkam G Kanmaz - Comparison of the effects of total laparoscopic hysterectomy and total abdominal hysterectomy on sexual function and quality of life
 6. 2020      Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology – Şen Uğur, Karadeniz Tuğba, Beyan Emrah - Uterus-sparing myomectomy for idiopathic uterine pyomyoma in a young woman: A case report 
 7. 2020      Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology - Saçkıran Latife Buket,Beyan Emrah,Özeren Mehmet - Sonographic and Histologic Outcomes of Adnexal Torsion - İngilizce
 8. 2020      Medical Laboratory Technology Journal - Anğın Ali Doğukan,Çöğendez Ebru,Gün İsmet,Sakin Önder,Çıkman Muzaffer Seyhan,Kayhan Başak,Orçun Kaptanağası Asuman,Alan Yasemin,Alan Murat,Beyan Emrah -The Effect of Dehydroepiandrosterone on Ovarian Reserve in Ovarian Damage Caused by Methotrexate – İngilizce
 9. 2020      The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine - Tosun Gökhan,İnan Abdurrahman Hamdi,Kanmaz Ahkam Göksel,Biler Alper,İleri Alper,Beyan Emrah,Ertas Ibrahim Egemen - Does fetal sex affect placental delivery times? A prospective observational study – İngilizce
 10. 2020      Post Reproductive Health - Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Budak Adnan,Töz Emrah,Alan Murat,Özeren Mehmet - Transabdominal ultrasonography: A non-invasive method for diagnosing vaginal atrophy – İngilizce
 11. 2020      Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology - Meric Balikoglu, Burak Bayraktar, Esra Saygılı, Emrah Beyan - Importance Of Laparoscopy In Abdominal Ectopic Pregnancy Treatment: A Case Report
 12. 2019      Ginekologia Polska - Budak Emine,Solakoglu Kahraman Dudu,Budak Adnan,Yanarateş Ahmet,Inan Abdurrahman Hamdi,Kanmaz Ahkam Göksel,Beyan Emrah - The prognostic significance of serum CA125 levels with ER, PR, P53 and Ki-67 expression in endometrial carcinomas – İngilizce
 13. 2019      Journal Of Gynecology Obstetrıcs And Human Reproductıon              Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Karataşlı Volkan,Çakır İlker,Budak Adnan,Emirdar Volkan  Effects of fetal gender and low first trimester aneuploidy screening markers on preterm birth – İngilizce
 14. 2019      Archives of Iranian Medicine - Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Özgür Su,Budak Adnan Obstetric Outcomes of Syrian Refugees and Turkish Citizens – İngilizce
 15. 2019      Ginekologia Polska             Beyan Emrah,Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Karataşlı Volkan,Tutar Sadettin Oğuzhan,Alan Murat,Töz Emrah,Sancı Muzaffer - Evaluation of occult uterine leiomyosarcomas - İngilizce
 16. 2019      Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction -İnan Abdurrahman Hamdi,Budak Adnan,Beyan Emrah,Kanmaz Ahkam Göksel - The incidence, causes, and management of lower urinary tract injury during total laparoscopic hysterectomy - İngilizce
 17. 2019      Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction - Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Karataşlı Volkan,Çakır İlker,Budak Adnan,Emirdar Volkan - Effects of fetal gender and low first trimester aneuploidy screening markers on preterm birth     İngilizce
 18. 2019      Pakistan Journal of Medical Sciences - Beyan Emrah,Kanmaz Ahkam Göksel,Budak Adnan,Emirdar Volkan,Tutar Sadettin Oğuzhan,İnan Abdurrahman Hamdi   Uterine manipulator requirement in laparoscopic surgery of Ectopic Pregnancy - İngilizce
 19. 2019      Ginekologia Polska - Budak Emine,Solakoglu Kahraman Dudu,Budak Adnan,Yanarateş Ahmet,Inan Abdurrahman Hamdi,Kanmaz Ahkam Göksel,Beyan Emrah - The prognostic significance of serum CA125 levels with ER, PR, P53 and Ki-67 expression in endometrial carcinomas - İngilizce
 20. 2019      Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction - Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Budak Adnan - Importance of transvaginal ultrasonography before endometrial sampling in asymptomatic postmenopausal patients – İngilizce
 21. 2019      Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction - V Karataşlı, AG Kanmaz, AH İnan, A Budak, E Beyan - Maternal and neonatal outcomes of adolescent Pregnancy - İngilizce
 22. 2019      Journal of Obstetrics and Gynaecology - Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Budak Adnan - Various BhCG monitoring protocols for predicting the success of single-dose methotrexate in the treatment of ectopic pregnancy - İngilizce
 23. 2019      Journal of Obstetrics and Gynaecology - Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Ögür Suriye,Budak Adnan - Effect of advanced maternal age on pregnancy outcomes: a single-centre data from a tertiary healthcare Hospital - İngilizce
 24. 2019      Ginekologia Polska - Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Budak Adnan The effects of threatened abortions on pregnancy outcomes - İngilizce
 25. 2018      Pakistan Journal of Medical Sciences - İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Budak Adnan,Kanmaz Ahkam Göksel - Evaluation of patients undergoing abdominal sacrocolpopexy due to symptomatic pelvic organ prolapse in terms of gastrointestinal complications - İngilizce
 26. 2018      Pakistan Journal of Medical Sciences - Kanmaz Ahkam Göksel,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Budak Adnan - Role of various complete blood count parameters in predicting the success of single-dose Methotrexate in treating ectopic Pregnancy - İngilizce
 27. 2017      Journal of Obstetrics and Gynaecology - Sancı Muzaffer,Töz Emrah,İnce Onur,Özcan Aykut,Polater Kevser,İnan Abdurrahman Hamdi,Beyan Emrah,Akkaya Emrah - Reference values for maternal total and differential leukocyte counts in different trimesters of pregnancy and the initial postpartum period in western Turkey - İngilizce
 28. 2016      International Journal of Gynecology Obstetrics - Töz Emrah,Sancı Muzaffer,Özcan Aykut,Beyan Emrah,İnan Abdurrahman Hamdi - Comparison of classic terminology with the FIGO PALM-COEIN system for classification of the underlying causes of abnormal uterine bleeding - İngilizce
 29. 2016      Pakistan Journal of Medical Sciences - İnan Abdurrahman Hamdi,Töz Emrah,Beyan Emrah,Gürbüz Tutku,Özcan Aykut,öner öznur - Does menopausal status impact urinary continence outcomes following abdominal sacrocolpopexy without anti-incontinence procedures in continent women? - İngilizce
 30. 2013      Archives of Iranian Medicine - Kurt Sefa,Uyar İbrahim,Demirtaş Ömer,Çelikel Erçin,Beyan Emrah,Taşyurt Abdullah - Acute pelvic pain: evaluation of 503 cases. - İngilizce
 31. 2012      European Journal Of Gynaecologıcal Oncology - Kurt Sefa,Demirtaş Ömer,Kopuz Aycan,Beyan Emrah,Demirtaş Gülşah,Besler Ayşegül,Altınboğa Orhan - Evaluation of the histopathological diagnosis of patients preoperatively diagnosed with atypical endometrial hyperplasia after hysterectomy. – İngilizce

 

Ulusal bilimsel makaleler

 1. 2021      İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi - Ahkam Göksel Kanmaz, Emrah Beyan, Emrah Töz, Murat Alan, Abdurrahman Hamdi İnan, Adnan Budak, Mehmet Özeren - Ölü Doğumun Öngörülmesinde Maternal Sosyodemografik Durum ve İlk Trimester Tarama Testinin Yeri
 2. 2021      İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) - Volkan Karataşlı, A.Hamdi İnan, A.Göksel Kanmaz, Emrah Beyan, Adnan Budak, Alaattin Karabulut
 3. 2019      The Journal of Tepecik Education and Research Hospital - Beyan Emrah,İnan Abdurrahman Hamdi  Burch colposuspension: Evaluation of perioperative complications of operations performed in our clinic - Türkçe
 4. 2019      The Journal of Tepecik Education and Research Hospital - Beyan Emrah,Kurt Sefa - The relationship between intrapartum fetal heart rate tracings and early neonatal outcomes – Türkçe
 5. 2019      İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal Of İzmir Hospital) - Beyan Emrah,Yıldırım Akan Özden - Preeklamptik Hastaların Maternal Ve Neonatalsonuçlarının Değerlendirilmesi: Üçüncü Basmakbir Hastanenin Dört Yıllık Deneyimi – Türkçe
 6. 2012    Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi – Kurt Sefa, Demirtaş Ömer, Beyan Emrah - Gebelikte immatür teratom: olgu sunumu – Türkçe

Atıflar

            209 alıntı, h-endeksi 9, i10-endeksi 9 (Google Scholar, Şubat 2022)

Uluslararası ve ulusal toplantılarda yapılan sunumlar

 1. 2021 – Pregnancy management in work place – 3rd International Industrial and Enviromental Toxicology Congress
 2. 2021 – Kongre düzenleme – International Congress of Hysterectomy in All Aspects
 3. 2020 - Return to Work and Suitability Suggestions for Pregnant Employees – 2nd International Industrial and Enviromental Toxicology Congress
 4. 2019 - Kadın Kanser Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları - Kronik Hastalıklarda Ruhsal Bakım: Hastaneden Eve Sempozyumu
 5. 2018 - Recurrence of 10th year after fertility preserving surgery in patient with serous borderline ovarian tumor - 1st International XVIth National Gynecologic Oncology Congress
 6. 2018 - Birinci Trimester HOMA İndeksinin Gestasyonel Diabet Taramasındaki Yeri - Yüksek Riskli Gebeliklerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
 7. 2018 - Loop Elektrocerrahi Eksizyonel Prosedür (LEEP) ’ ün cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi - 1st International XVIth National Gynecologic Oncology Congress
 8. 2018 - A rare mullerian anomally complete uterocervicovaginal septum: A vaginally birth of healthy term baby after surgical correction - XII. Turkish German Gynecologic Congress
 9. 2018 - Uterin prolapsus için yapılan vajinal histerektomilerde ovarian patolojilerin değerlendirilmesi - 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
 10. 2018 - Leiomyo-Adenomatoid tumor of the uterus: Report of a rare entity - XII. Turkish German Gynecologic Congress
 11. 2017 - Midüretral sling sonrası meş erozyonu gelişen olguların sonuçları - 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
 12. 2017 - Gebelikte idiyopatik ileoçekal intussepsiyon - 2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi

Kitap ve kitap bölümleri

 1. 2019      Bilimsel kitap bölümü - UTERİN ADENOMİYOZİS Akademisyen Yayınevi – Türkçe 
 2. 2019      Bilimsel kitap bölümü - LABİA MİNÖR HİPERTROFİSİ - Akademisyen Yayınevi - Türkçe          
 3. 2020    Bilimsel kitap bölümü – GEBELİK VE ÇALIŞMA HAYATI - İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği – İş yeri hekimleri için el kitabı – Türkçe
 4. 2020    Bilimsel kitap bölümü – SORNLU DOĞUM EYLEMİ – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı - Türkçe

Dergi editörlüğü

 1. Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology - e-ISSN: 2717-6320 – Kurucu editör – Uluslararası indeksli – İngilizce
WhatsApp
Top