Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr

Yönetim Kurulu Üyesi Görev Tanımı

1 -AMAÇ
Hastane HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların sorumlu oldukları bölümlerle ilgili koordinasyonunu sağlayan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev,yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

2-KAPSAM
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev tanımındaki görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 ‘i kapsamaktadır.

3-GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1. Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstericidir.
2. Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda temsil etmek,
3. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
4. Yönetim Kurulu Başkanın olmadığı zamanlarda normal ve olağanüstü toplantıya davet etmek,
5. Yönetim kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek,
6. Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,
7. Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek,
8. Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak sevk ve idaresini sağlamak.
9. Yönetim Kurulu Başkanı olmadığında onun görevlerinden sorumlu olmak