Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr

Yönetim Kurulu Başkanı Görev Tanımı

1 -AMAÇ
Hastane HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların sorumlu oldukları bölümlerle ilgili koordinasyonunu sağlayan Yönetim Kurulu Başkanını görev,yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

2-KAPSAM
Yönetim Kurulu Başkanının görev tanımındaki görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 ‘i kapsamaktadır.

3-GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1. Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstericidir.
2. Kurumu hukuki bakımdan temsil etmek,
3. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
4. Yönetim Kurulu normal ve olağanüstü toplantıya davet etmek,
5. Yönetim kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek,
6. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri idare etmek,
7. Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,
8. Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek,
9. Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak sevk ve idaresini sağlamak.