Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Yatan Hasta Kayıt Kabul Sorumlusu Görev Tanımı

 

Bölümü

 

Yatan Hasta Kayıt Kabul
 

Unvanı

 

Yatan Hasta Kayıt Kabul Sorumlusu
 

Görevi

Hastanemize başvuran ve yatış kararı verilen hastaların kabul işlemleri, yatan hasta tedavi işlemleri, yatan hasta takip işlemleri ve taburcu işlemleri v.b. konular için

Metot belirlemek.

 

Bağlı Olduğu Üst

 

İlk Kayıt ve Faturalandırma Ekip Sorumlusu
 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Görevin Amacı:

 

 

Hastanemiz, hasta memnuniyetini sağlamaya yönelik hasta kabul/kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 

 

Görevler:

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI ;Görev ve Sorumlulukarı

 1. Hastayı güler yüzle karşılamak.
 2. Hasta ve/veya hasta yakınından iletişim v.b. bilgileri alınır. Alınan bilgiler “Hasta Yatış Formu” Hazırlanarak ve otomasyon sistemine kayıt edilir.
 3. Yatışı yapılmış hastanın bilekliği takılır,
 4. Yatışı yapılan hastanın servis hemşiresine yönlendirmesini yapar.
 5. Vezne işlemlerini, fark muvafakat namelerini imzalatmak ve mesai bitimine yakın bunların teslimini sorumlusuna teslim etmek
 6. Her akşam da kredi kartı post makinelerinde gün sonu raporunu almak
 7. Tereddüt ettiği ve/veya kendisini aşan her durumda sorumlusu ile temas kurarak, hızlı ve doğru çözümler yaratmak.
 8. Ameliyat Yatışlarını ve Ameliyat Kasasını yapmak
 9. Ameliyat sorumlusundan günlük ameliyat listelerini almak ve kayıtlarla kontrol etmek
 10. Ameliyat sorumlusundan alınan ameliyat listesindeki kullanılan malzeme çeşitlerini ve isimlerinin envanterini tutmak ve bunu ay sonunda ameliyat defteri ile kontrol etmek
 11. Ameliyat formları ve onamların takibini ve güncelliğini sağlamak
 12. Gerekli görülen durumlarda Muayene kayıtlarını yapmak, tahsilat yapmak ve kasa yapmak
 13. Yönetime msj yoluyla raporlama yapılması.
 14. Ameliyat hastalarının sürveyans kayıtlarını tutar.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.