Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Ulaşım ve Alan Sorumlusu Görev Tanımı

Bölümü

Ulaşım-Afet Ekibi
Unvanı Şoför- HAP Ulaşım ve Alan Sorumlusu
Görevi

 

 1. Acil yardım ambulansını kullanıma hazır bulundurmak, gerektiğinde kullanmak, yasal olarak bulundurulması gerekli doküman ve kontrol formlarını bulundurmak, işlemek ve kontrol etmek,
 2. Sağlık Bakanlığı ve diğer denetimlerde sunmak İnsan-evrak-malzeme ulaşımı sağlamak
 3. HAP de verilen görevleri yerine getirmek
 

Bağlı Olduğu Üst

 

İdari İşler Sorumlusu-HAP Başkanı
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar —–
 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

Teknik Servis
 

Vekâlet Edecek Unvan

 

Görevlendirilen hizmetli (Şoför)
 

Görevin Amacı:

 

İnsan-evrak-malzeme ulaşımını emniyetle sağlamak, Acil yardım ambulansını kullanım sürecinde hastanın güvenle hastaneye naklini sağlamak,
 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

 

 1. Acil yardım ambulansını Özel Medifema Hastanesin den sevki gereken hastalar için her an hazır bulundurmak,
 2. “Komuta Kontrol Merkezi (KKM)’ nin standartları çerçevesinde ve KKM nin koordinasyonunda hasta naklini sağlamak, sürekli telsiz irtibatında bulunmak, gerektiğinde diğer haberleşme araçlarını kullanmak
 3. Ambulans aracında bulunan tıbbi cihaz ve malzemelerin ve aracın kendisinin eksiklerinin tamamlanması ve bakımının yapılması, düzeninin sağlanması ve bunlar ile ilgili dokümanların tutulması
 4. Ambulans aracının temizliğinin “Ambulans aracı Temizlik talimatı” na uygun yaptırılmasını sağlamak,
 5. Nakil edilen hastanın hekim kontrolünde güvenli bir şekilde bindirilmesi ve güvenli bir şekilde indirilmesini sağlamak
 6. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mesul Müdürün, Sorumlu hemşirenin vereceği diğer görevlere hazır olmak yerine getirmek

 

 HAP ile ilgili Görevleri:

 

 1. Yürüyebilen veya yürüyemeyen tüm yaralıların taşınmasını organize ve koordine eder. İnsan ve malzemelerin bir alandan diğer bir alana taşınmasını organize eder.
 2. Muhasebe Sorumlusundan bilgi ve görevleri alır.
 3. Tüm görev tanımlamalarını okuyup organizasyon tablosunu tekrar gözden geçirir.
 4. Hastaların, personel ve malzemelerin transferi için gereksinimleri ve ihtiyaçları belirler.Muhasebe Sorumlusundan hasta transfer taşıma malzemelerinin bir araya getirilmesine yardım etmeleri için hasta taşıyıcı personel ister.
 5. Triaj  Sorumlusu ile birlikte ambulansların hastaları bırakabilecekleri boşaltma alanları oluşturur.
 6. Triaj ve ambulansın hasta indirip bindirdiği alan civarına, tekerlekli sandalye ve sedyeleri toplar.
 7. Hasta Taburcu işlemleri Sorumlusu ile işbirliği yaparak ambulans yükleme noktasını oluşturur.
 8. Ambulansların hasta aldıkları ve bıraktıkları alanların güvenliğini sağlamak için Güvenlik Elemanı ile iletişim kurar.
 9. Malzemelerin bina içine ve dışına taşınmalarını sağlar.
 10. Taburcu olan hastalar için ambulans ve diğer taşıyıcıları sağlar.
 11. Ayaktan hastaların transferi için gereken araçları belirler.
 12. Triaj alanında, taburcu alanında ve malzeme deposunda hasta transfer kayıtlarını tutar.
 13. Muhasebe Sorumlusu durumdan sürekli haberdar edilir.
 14. Görevi olmayan personelleri Muhasebe Sorumlusu’na yönlendirir.

 

c) KYS ile ilgili görevleri:

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.