Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr

Periferik Sinir Tedavisi

Sinir Sıkışmaları: KARPAL TÜNEL SENDROMU, DİRSEKTE SİNİR SIKIŞMASI, PERONEAL SİNİR SIKIŞMASI

KARPAL TÜNEL SENDROMU

karpaltunel

 

Boyun bölgesinden çıkıp kol ve ele dağılan üç sinirinden biri olan median sinirin el bileğinde dar bir kanalda
sıkışmasına karpal tünel sendromu (KTS) denir.
 
Karpal Tünel Sendromunun nedeni nedir?

En önemli sebepler; el bölgesindeki tendonlardaki kalınlaşmalar, gebeliğe bağlı su ve tuz tutulması, el bileğinin tekrarlayan hareketleri, romatizmal hastalıklardır. El bölgesindeki iyileşmiş kırıklar, ve tiroid bezinin az çalışması ve amiloidoz KTS’nun diğer sebepleridir.

karpaltunel ameliyat

 

Karpal Tünel Sendromu ile karışabilecek hastalıklar nelerdir?
Boyun bölgesindeki fıtık, kireçlenme, eklem iltihaplar dır.
 
Karpal Tünel Sendromunun Belirtileri nelerdir?
Kadınlarda daha sık rastlanır. Hastalar daha çok orta ve ileri yaşlardadır. Elin baş parmağında, işaret
parmağında, orta parmakta ve yüzük parmağının yarısında ağrı olur. Ağrı genellikle yanıcıdır, geceleri daha
şiddetlidir. Eğer sinirdeki zedelenme çok fazla ise şikayetler gün boyu sürer. El ayası ve parmaklarda uyuşma,
karıncalanma, ve kuvvet kaybı olabilir. Hasta ağrıdan dolayı ellerini sık sık sallar. Bu hareket bir süre
rahatlamaya sebep olabilir. Tek veya her iki elde görülebilir. Sağ elde daha belirgindir.
Daktilo, bilgisayar kullanmak, yazı yazmak, elişi yapmak, gibi fiziksel aktiviteler hastanın ağrısını arttırır. Dikiş
dikme, yazı yazma, yerden ince bir şey alma gibi hassas aktivitelerde zorluk çekilebilir.
 
Nasıl teşhis edilir?
Hastanın ifadeleri, hekimin yapacağı ayrıntılı muayene teşhise büyük ölçüde yardımcı olur. Boyun bölgesi
muayenesi de ihmal edilmemelidir.
Kesin teşhis sinir iletim hızları ölçümleri ile yapılır (EMG). Hastalığın derecesini belirlemek ve tedavi sonrası
takibini yapmak için de EMG gereklidir. Son dönemlerde Elbileği Ultrasonografik incelemesi de tanı koymada
yardımcıdır.
 
Karpal tünel sendromunda Tedavi:
Başlangıç ve hafif olgularda el bileği tekrarlayan hareketlerden ve zorlanmalardan korunmalıdır. Kullanılacak
el bileği istirahat atelleri şikayetleri azaltmakta ve hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellemektedir. Ağrı
kesiciler, anti-romatizmal ilaçlar, B vitamini kullanılabilir. Karpal tünele ince enjektörlerle yapılacak steroid
enjeksiyonları semptomları iyileştirebilir.
El ve parmaklarda kuvvetsizlik, belirgin his kusuru, uykuya engel olacak şiddette gece ağrıları olan ileri
olgularda cerrahi tedavi yapılmalıdır. Cerrahinin amacı median sinir üzere olan basıncı ortadan kaldırmaktır.
Operasyon lokal anestezi ile yapılır. Bu işlem el bileği ile el ayasının kesişim yerinde yaklaşık 1-1,5 cm lik bir
cilt kesisi ile ve mikrocerrahi teknik ile yapılır. Karpal ligament (Fleksor retinakulum) kesilerek sinir üzeri açılır.
Operasyon sonucunda ağrı, duyu kaybı ve fonksiyon kaybı düzelir.
 
DİRSEKTE SİNİR SIKIŞMASI:(KÜBİTAL OLUK SENDROMU)
Tuzak nöropatileri arasinda ikinci siklikla görülür.
– Genellikle ulnar sinirin dirsek hizasinda basiya maruz kalmasi neticesinde olur.
– Çok nadiren bilek hizasinda basi altinda kalma ilde olusabilir.
– Basi genellikle birkaç kez küçük dirsek travmalarina baglidir.
– Bazen hastalar dirseklerini istirahat halinde iken sert zemin üzerine koymalari ile de olabilir.
– Dirsek agrisi, serçe ve yüzük parmaklarinda uyusukluk parmaklarda güç kaybi siklikla rastlanilan
problemlerdendir.
 
DİRSEKTE SİNİR SIKIŞMASININ TEDAVİSİ
– Tedavide genellikle olaya sebep olan davranislardan kaçinmalisiniz.
– Cerrahide iki sekilde yapilir birinci olarak ulnar oluk açilarak dekompresyon saglanir veya ayni seansda
ulnar sinirin yeri degistirilir (transpozisyon ameliyati).
 
PERONEAL SİNİR SIKIŞMASI:
Peroneal sinir L4, L5, S1 ve S2 köklerinin arka bölümlerinden oluşur ve diz arkasındaki çukur üzerinde siyatik
sinirden ayrılır. Kaval kemiği boynunun çevresinde döner, yüzeyel peroneal (muskulokutanöz) ve derin
peroneal (anterior tibial) sinir olarak iki dala ayrılır. Yüzeyel peroneal sinir bacağın dış kenarından aşağıya
doğru iner, bacağın alt ön yüzünün ve ayak sırtının büyük kısmının duyusunu sağlar.Derin peroneal sinir
bacağın ön yüzünden aşağıya iner, ayak sırtında birinci ve ikinci parmaklarının birleşme yerindeki küçük bir
bölgenin duyusal innervasyonunu sağlar.
 
PERONEAL SİNİR SIKIŞMASININ NEDENİ:
– Peroneal sinir özellikle kaval kemiği başı ve boynu hizasında kompresyona ve direkt travmaya uğruyabilir. –
Total diz artroplastisi veya dize yapılan artroskopik bir girişim sonucu sinir hasarlanabilir.
– Alçılar, bacak ortezleri, yüksek botlar, sıkı çorap bağları, çoraplar ve bacak bacak üstüne atarak uzun süre
oturma sonucu sinir bası altında kalabilir.
– Anestezi sırasında hastanın uygunsuz pozisyonda yatırılması da sinirin basısına neden olabilir.
– Basıya bağlı felçlere özellikle zehirlenme, stupor veya koma nedeni ile yatan hastalarda daha sık olarak
rastlanır.
– Ayak bileğinin içe dönmesi sonrası yaralanmalar peroneal nöropatinin daha nadir görülen
sebeplerindendir.
– Atletik aktivite sonucu gelişebilir.
– Uzun süre çömelme sırasında vücut ağırlığının kaslarda yarattığı baskı gücü ile sıkışabilir.
– Kilo kaybından sonra gelişen peroneal nöropati de tarif edilmiştir. Burada beslenme yetersizliği, metabolik
faktörler veya siniri çevreleyen koruyucu subkutanöz dokunun azalmasının olaya neden olduğu
düşünülmektedir ve prognoz genellikle iyidir.
– Tümör veya kistlere bağlı olarak gelişen peroneal nöropatiler nadir de olsa rastlanmıştır.
– Peroneal nöropati şeker hastalarında da daha sıktır.
 
PERONEAL SİNİR SIKIŞMASINDA ŞİKAYETLER:
– Peroneal sinir hasarlarında ayak sırtının ve bacağın ön yan yüzünün duyu kaybına eşlik eden, ayağın yukarı
doğru çekilebilmesi, ayak bileğinin dışarı doğru döndürülmesi ve ayak baş parmağı yukarı doğru
çekilebilmesi kas gücünde zayıflık bulgularına rastlanır.
– Ağır hasarlarda düşük ayak gelişir.
Derin peroneal sinir bacaın önyüzü kasları içinde sıkışabilir. “Anterior kompartman sendromu” olarak
adlandırılan bu durumda kas şişmesi derin peroneal sinirin tuzaklanmasına neden olur. Ödemin nedeni aşırı
egzersiz, travma veya anterior tibial arterin oklüzyonu olabilir. Nörolojik hasarı azaltmak için acilen
dekompresyon ameliyatının yapılması gerekir. Derin peroneal sinir ayak sırtında da sıkışabilir. Ağrıya,
parestezik yakınmalara veya güçsüzlüğe neden olur, anterior tarsal tunel sendromu olarak isimlendirilir.
Superfisyal peroneal sinir aşırı aktivite veya travmaya bağlı olarak bacağın dış kısmında tutulabilir. Hastalarda
ayak sırtında ağrılı parestezik yakınmalar vardır. Klinik olarak ayak bileği kemiği yaklaşık 10 cm üzerinde lokal
hassasiyete ve duyu kaybına rastlanır.
 
PERONEAL SİNİR SIKIŞMASINDA TEDAVİ
– Diz bölgesinde sinirin sıkışmasının önlenmesi için hastanın uyarılması önemlidir.
– Hastaların büyük çoğunluğunda klinik tablo kendiliğinden düzelir.
– Düzelmeyen vakalarda cerrahi girişim gereksinimi vardır.
– Tünel içindeki sinir serbestleştirilir. Dekompresyondan sonra motor fonksiyon % 87 olguda düzelmektedir.
– Anterior kompartman sendromunda acil girişim gereklidir. Kas kılıfının kesilmesi ile hem kasın hem de
sinirin iyileşmesi sağlanır.