Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr

Tıbbi Atık Sorumlusu Görev Tanımı

Bölümü Temizlik Hizmetleri
Unvanı Tıbbi Atık Sorumlusu
Görevi Temizlik Görevlisi
Bağlı Olduğu Üst İdari İşler Sorumlusu
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar
Vekâlet Edeceği Unvan
Vekâlet Edecek Unvan Diğer temizlik görevlileri
Görevin Amacı: Hastane tıbbi atıklarının düzenli bir şekilde toplanması ve depolanmasını sağlamaktır.
 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI;

 

  1. Aldığı özel eğitime uygun olarak çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer.
  2. Tıbbı atıkları yönetir, atıkların sınıflandırılarak toplanması, ünite içinde taşınması ve geçici depolanması işlerinin özel bir ekip tarafından yapılmasının sağlar,
  3. Evsel nitelikli atıkların ayrı olarak sınıflandırılmalarını, toplanmaları, taşınmaları sağlar,
  4. Bu atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici depolanmalarını sağlar,
  5. Tıbbi atıkların belediye görevlilerine “Atık Yönetim Rehberi”ne uygun olarak teslimini sağlar.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

  1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
  2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
  3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
  4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.