Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr
Ağu 22

Skolyoz Nedir ? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir ?

Skolyoz Nedir ? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir ?

Skolyoz Nedir ?

Skolyoz Nedir?Skolyoz, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Normal ve sıhhatli omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya başka bir deyişle boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve bu arada kendi eksenleri çevreninde skolyoz omurga döner.

Omurgaya arkadan bakıldığında eğrilik düz durulduğunda dahi fark edilebildiği gibi bazen bu denli net değildir ve ancak öne eğilme vaziyetinde, kontroller ve röntgen filmlerinde anlaşılabilir.

Skolyoz Belirtileri
Skolyoz, yetişme çağındaki çocukların geleceğini tehdit eden bir hastalık. Hastalık erken belirlendiğinde rehabilitasyonunda yüzde 100’e varan bir muvaffakiyet sağlanıyor. Ancak vaktinde teşhis edilemeyen omurga eğrilikleri ilerlemişse, çocukların normal gelişimi engelleniyor. Erişkinlik döneminde; bel ve sırt ağrıları, kalp ve akciğer işlev bozuklukları ortaya çıkıyor.

Skolyoz hastalığı yüzünden her 1000 kişiden 2 – 3’ünün aktif rehabilitasyon görmesi, her 1000 kişiden 1’inin de operasyon olması gerekiyor. Skolyoz, dikkatli bir göz tarafından farkediliyor. Bu belirtiler şunları kapsıyor:

* Kalçalar ve omuz düzeyleri arasında eşitsizlik görülüyor.
* Kollar ile vücut arasındaki mesafenin eşitliği ve vücudun balansı bozuluyor.
* Baş bir yana, vücut bir yana savrulduğu için çocuklar bir bacaklarının daha uzun olduğu duygusuna kapılıyor.
* Kız çocuklarının eteğinin bir bölümü yukarıya çekiyor.
* Göğüs kafesinde asimetri ve bir kürek kemiğinde tümsek gözlenebiliyor.

Bu yakıntıyla gelen hastalarda skolyoz olduğu ortaya çıkıyor.

Skolyo’da Tanı Nasıl Konur?Skolyoz tanısı ayakta çekilen tüm omurgayı içine alan röntgen belirtileri ve hekimin muayenehane kontrolü ile belirlenir. Omurganın dolaysız filmleri yeterli olup seyrek MR gereklidir.Omurganın esnekliği test edilir. Ayakta çekilen tüm omurganın ön arka ve yan grafileri tanıyı koymak ve skolyozun eğriliğinin derecesini belirlemek için yeterlidir. Bu grafilerde eğriliğin başladığı ve sonlandığı omurlar arasındaki sapma açısı ölçülür ve olaylar bu açının ilerlemesine göre izler.Bu açıya Cobb açısı denir.Vertebranın dönme derecesi ise yeniden bu grafilerden belirlenir. Cobb açısı,vertebra rotasyon derecesi skolyozun ilerlemesini değerlendirmek ve konservatif tedavilerin neticelerini izlemek için çok ehemmiyetli parametrelerdir. Skolyoz yaşla beraber ilerleme gösterdiğinden çocuğun kemiksel gelişiminin de belirlenmesi gerekir.Bu yüzden çocukların büyüme vaziyeti ve kemikleşmenin düzeyini belirlemek için bazen elbilek ve kalça grafileri ile karar verilir.

Skolyoz Tipleri

Doğuştan (konjenital); Çoklukla omurgadaki bir kusura veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlıdır. Doğuştandoğuştan konjenital skolyozskolyoz hastalığı (konjenital), tıpkı çocuk felci veya beyin felci vaziyetleri neticeninde oluşan skolyoz (omurga eğikliği) gibi omurga’nın göğüs veya bel bölgelerinde görülen yana doğru eğriliğidir. Doğuştan (konjenital) skolyoz 0-3 yaş arasında görülür.

Polio (çocuk felci);beyin felci veya adale erimesi gibi vaziyetlere bağlı olarak kasların felci neticeninde oluşabilir. Önceden düzgün olan bir omurgada, bilinmeyen bir sebeple ortaya çıkabilir.İdiyopatik skolyoz; skolyozun en sık görülen şeklidir ve kalıtsal bir sebebi olabileceği düşünülmektedir. En sık genç kızlarda, ergenlik çağının hızlı büyüme döneminde ortaya çıkar. İdiopatik skolyoz sıklıkla aileseldir ve genetik (kalıtsal) etkenlere bağlı gibi gözükmektedir. Asıl anlamadığımız, eğimin gelişmesini tetikleyen etkenlerdir. Diğer bir söylemle neden kimi eğimler hızla ilerler de bazıları yavaş ilerler. Skolyoz tam manasıyla sıhhatli çocuklarda gelişebileceği gibi, beyin felçli (serebral palsi) kas hastalıklı, çocuk felçli, çocuklarda oluşabilir. Doğumsal omurga anormallikleri ve bağ dokusu hastalıkları da sebebler arasındadır. Mongolizm (Down) belirtisi da sebebler arasındadır.Buluğ çağında skolyoz ağrı yapmaz ve belirlemesi zordur ve skolyozun fark edilmesinden birkaç sene önce başlamış olabilir. Skolyozun tespitindeki en kolay yollardan biri öne eğilme kontrolüdür. Çocuğun omurgasını büyüme bitirinceye kadar düzenli olarak kontrol etmelidir. Zira skolyoz buluğ çağ içindeki rastgele bir vakit diliminde ortaya çıkabilir.

Uzun müddet oturma veya ayakta durma neticeninde omurgada yorulma olabilir. Bağların zorlanması neticesi devamlı ağrı duyulabilir. Omurga yana doğru eğildikçe, balansı savunabilmek emeliyle, ters istikamete doğru ikinci bir eğrilik oluşabilir. Omurgadaki ilk eğrilik ne kadar büyük ise, büyüme bitirdikten sonra vaziyetin daha da ilerleme ihtimali o kadar fazladır. Aşırı skolyoz (omurgada 60 dereceden daha fazla eğrilik) solunum problemlerine kapı aralayabilir. Serebral Palsi; Spastik olan hastalar çoklukla şiddetli olur skolyoz yüksek oranda var. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan hastalarda, balans meseleleri oturan ve solunum ve kalp problemlerine sebep olabilir. Bazı hastalar korse ile tedavi edilebilir, ancak bir hayli cerrahiden fayda sağlayacak.

Skolyoz Röntgen

Skolyoz Tedavi Yöntemleri Eğriliğin miktarına ve kemik büyümesinin hangi mertebede olduğuna göre belirlenir. Tedavi alternatifleri arasında: egzersiz, sırt kuşağı kullanımı, ameliyat veya bu tedavilerin bir kombinasyonu düşünülebilir. Tedavi, erken başlandığı ölçüde başarılı olur.Gözlem: 20 derecenin altında ve iskelet gelişimi bitirmeye yakın hastalarda yalnızca gözlem ve belirli aralıklarla kontrol yeterlidir.Korse: Korsenin emeli eğimin artışının engellenmeye çalışılmasıdır. Korse bilhassa eğimin 30 derece civarında olduğu ve büyümenin devam ettiği çocuklarda tesirlidir. Korse tesiri 40 derece üstü eğriliklerde ve iskelet gelişimi bitirmesine uzun yıllar olan çocuklarda azalmaya başlar.Cerrahi: Eğim 40 derece üzerinde ve çocuk hala büyüyorsa cerrahi kaçınılmazdır. 40 derece üzeri eğrilikler büyüme bittikten sonra da oldukça az olsa da artmaya devam eder. Bu sebeple ilerideki komplikasyonları önlemek, görüntü açısından cerrahi seçeneği iyi değerlendirilmelidir.

Doğuştan (konjenital) Skolyoz’da Tedavi Hastalığın seyri ve tedavinin nasıl bir netice vereceği, eğriliğin yerine ve büyüklüğüne bağlıdır. Eğrilik ne kadar fazla ise, büyüme durduktan sonra eğriliğin artma bahtı da o kadar çoktur. Rehabilitasyon edilmeyen aşırı skolyozlar, azalan akciğer kapasitesine bağlı olarak kalp ve akciğer problemlerine, sırt ağrılarına, fiziksel bozukluklara, omurganın osteoartritine ve siyataljiye yol açabilirler.

Gözlem:Bir hayli skolyozun (30 dereceden az olanlar) rehabilitasyonuna gerek yoktur ama 6 aylık aralarla izlemesi gerekir.Korse: İlerleyen ve 25 derecenin üzerindeki skolyozlarda kullanılıyor. Korseyle omurga asimetrik basınçlara karşı destekleniyor ve hasta büyüdükçe vücuda uyum sağlayacak şekilde ölçüler değiştiriliyor. Rehabilitasyon hangi yaşta başlarsa başlasın adet dönemine girdikten sonra 1,5 sene daha korsenin kullanılması gerekiyor, günde 22-23 saat takılıyor, ilk 15 günden sonra eğriliğin yüzde 50 oranında düzelmesi bekleniyor. Rehabilitasyon bitirdiğinde omurga ilk eğrilik derecesinde veyahut birkaç derece altında ise rehabilitasyon başarılı kabul ediliyor. Korse, skolyoz hastalarının en çok müracaat ettikleri rehabilitasyon şekli olarak biliniyor. Fakat günde 22-23 saat korseyle dolaşmak hastaları rahatsız ediyor.Cerrahi: 40 derece veya üzerindeki skolyozlarda, eğrilik kemik büyümesi durduktan sonra da artmaya devam edebileceği için genelde operasyon ile düzeltme gerekir. Cerrahi metotlardan biri, eğriliğin artmasını önleyen ancak omurganın hareketliliğini de kısıtlayan bir aaaal çubuk yerleştirilmesidir. (Harrington çubuğu).Cerrahiden sonra omurgayı sabitlemek için korse kullanımı gerekebilir.
İdopatik Skolyoz’da TedaviEğriliğin miktarına ve kemik büyümesinin hangi evrede olduğuna göre belirlenir. Bir hayli skolyozun (30 dereceden az olanlar) rehabilitasyonuna gerek yoktur, ancak 6 aylık aralarla izlenmesi gerekir. Rehabilitasyon alternatifleri arasında: egzersiz, sırt kuşağı kullanımı, operasyon veya bu rehabilitasyonların bir kombinasyonu düşünülebilir. Rehabilitasyon, erken başlandığı ölçüde başarılı olur. Gözlem: Hafif olaylar yalnızca gözlem altında tutulur, erişkin veya çocuk vakit içinde izler. Aynı zamanda adalelerdeki balanssızlığın, sertleşme ve kısalmaların önlenmesi için düzenli egzersizler yapılmalıdır.
Korse: Konservatif rehabilitasyonda emel iskelet büyümesi bittiğinde eğriliğin 30 derece civarında tutulmasının sağlanmasıdır. Çünkü iskelet büyümesi bittiğinde 30 derece civarında olan eğriliklerde yaş ilerledikçe artma olmaz. Konservatif rehabilitasyon korse ile yapılır. Başka hiçbir metot ilerlemeyi durdurmaz.

Cerrahi: Korse rehabilitasyonu ile durdurulamayan veya hekime başvurularında Cobb açısı yüksek eğriliklerde uygulanır. Operasyon tercihan puberteden sonra yapılır. Bir hayli hastada tama yakın düzelme sağlanır.