Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr
  • en
  • ar

Üroloji

-Üroloji Muayenesi ve Ultrasonografi
-Endoskopik Taş Cerrahisi, açık Taş Cerrahileri.
-Pyeloplasti (endoskopik veya açık)
-Böbrek Kanser Cerrahisi (açık veya laparoskopik)
-Böbrek Kistlerinin Ultrason eşliğinde boşaltılması.
-Böbrek üstü bezi cerrahisi
-Üreter Taşı Cerrahisi
-Üreter yeniden yapılandırma cerrahisi, Üreter tümörlerinde Üreter Rezeksiyonu/Anastomoz, Nefroüreteroktomi

Böbrek Taşı Cerrahisi (ESWL)
-Kapalı Üreter Taşı Ameliyatı (URS)
-Açık Üreter Taşı Ameliyatı
-Mesane Taşı Cerrahisi, Endeskopik veya açık cerrahi.
-Genital ve idrar yolu arasındaki fistüllerin onarımı
-Sistoskopi (Flexible sistoskopi, Rijid sistoskopi)
-Üroflovmetri, Prostat biyopsi
-Kapalı böbrek taşı ameliyatı, Perkütan Nefrolitotemi (PCNC)

-Mesane kanseri onarımı, endoskopik mesane tümörü ameliyatları(TUR-M), ileri devre tümörde parsiyel yada, total sistektomi (Mesane alınması)
-Üriner diversiyon
-Prostat Cerrahisi
-Üretra Cerrahisi
-Penis Cerrahisi(Penil Protez)
-Skrotal cerrahisi
-Kadınlarda idrar kaçırma (TOT)
-Mesane sarkması operasyonu
-Sünnet

Bu Bölümde Görev Yapan Doktorumuz

Op.Dr. Bilgin Öztürk

Op.Dr. Bilgin Öztürk
Üroloji Uzmanı