Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr

Santral Operatörü Görev Tanımı

1 -AMAÇ
Hastane HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların sorumlu oldukları bölümlerle ilgili koordinasyonunu sağlayan Santral Operatörünün görev,yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

2-KAPSAM
Santral Operatörünün görev tanımındaki görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 ‘i kapsamaktadır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
1. Faaliyetleri sırasında, Özel Medifema Hastanesi Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Şnin Kalite Yönetim Sistemi gereklerini uygulamak ve uygulatmak.
2. Görev yaptığı bölümdeki hizmetlerin birinci derece sorumlusu olmak.
3. Dışarıdan ve içeriden gelen konuşmalara açık,düzgün ve nazik bir dille yanıt vererek istekleri imkan doğrultusunda süratle yerine getirir.
4. Acil durumlarda sorumluluğunun bilincinde ne şekilde hareket edeceğini ve kime haber vereceğini iyi bilmek durumunda olup, kısa zamanda en uygun kararı vermek için gerektiğinde ilgili amirlerine danışarak hareket eder.
5. Hiçbir şekilde santrali boş bırakıp bir yere ayrılmaz.
6. Sürekli olarak santrali düzen, temizlik ve bakımını sağlar.
7. Faaliyet alanı ile ilgili üstlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.
8. Hastane içi ve dış iletişiminden 1.derecede sorumludur.
9. Randevu taleplerini ilgililere aktarırken gereken hassasiyeti göstermek.
10. İletişimde kullanılan araç ve gereçlerin bakımı onarımı ve sürekli aktif halde bulunmasını sağlamak.
11. Hastanede 24 saat boyunca iletişimi sağlar hizmeti aksatmadan kesintisiz olarak yürütmek
12. Hastanenin misyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.
13. Planlı eğitimlere katılır.
14. Kayıtlarını düzenli tutar.
15. Kılık kıyafet kuralların uyar.
16. Mesai giriş ve çıkışlarına uygun hareket eder.
17. Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder.
18. Cihazları uygun şartlarda kullanır.Cihaz arızalanması durumunda sorumlusuna haber verir.