Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Santral Çalışanı Görev Tanımı

 

Bölümü

 

İdari İşler Sorumlusu -Afet Ekibi
 

Unvanı

 

Santral Çalışanı
 

Görevi

 

Hastanede iletişim hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlamak,
 

Bağlı Olduğu Üst

 

Santral Sorumlusu
 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Görevin Amacı:

 

 

Hastanemizin çalışma koşullarında ve AFET planı devreye alındığında, iletişim hizmetinin aksamadan sürdürülmesine yönelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 

 

Görevleri

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

 

 1. Telefonda muhatap olduğu kişilere nazik ve saygılı davranır. İlk açılışta kendisine verilen standart metni kullanır.
 2. Dâhili hatların arızalarının giderilmesi hakkında hizmet verir
 3. Hastanenin tüm haberleşmesinden sorumludur.
 4. Bilgisayardan 9’lu hatların açılması ve takibini yapar
 5. Yeni bir hat bağlanması durumunda santralin uygunluğunun kontrolünü yapar.
 6. Aylık, günlük görüşme raporlarının takibini yapar ve hastanenin tüm telefon görüşme raporlarını çıktı alarak, kimin ne kadar görüşme yaptığını tespit eder. Uyarıda bulunur. İlgili birimleri bilgilendirir. Gelen talimatlar doğrultusunda görüşmeleri maaşından kesilecek olan personellerin görüşme listelerini muhasebeye teslim eder.
 7. Santral dâhili hatların periyodik bakımlarının takibini yapar
 8. EDS hattı üzerinden hastanenin şehirlerarası, grup içi telefon görüşmelerini ve hastanenin aylık telefon görüşmelerini minimuma indirmekle sorumludur.
 9. Hastanenin telefon fihristini sürekli olarak güncel tutmak zorundadır bu yüzden yeni başlayan doktor ve personellerin telefonlarını fihriste ekler.
 10. Aylık olarak telefon fihristini yedekler.
 11. Hastanenin iç hat telefon listesinin sürekli olarak güncel tutulmasından sorumludur.
 12. Hastanemizin tüm telefon arızalarından sorumlu olup bu arızaların en kısa sürede giderilmesinden sorumludur.
 13. Hastaneye lazım olan telefon cihazlarının alınmasıyla ilgilenip satın alma sorumlusuna bilgi verir.
 14. Kurum içerisine gelen postaları ilgili personele vermek ve gelen kargoları teslim alır.
 15. Konuşmaların gizliliğinin veya mahremiyetinin ihlal edilmesi ile ilgili şikâyetlerin yasal sorumluluğu Santral memurunundur.
 16. Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini görür.
 17. Hariçten aramalara nezaketen cevap verir.
 18. Hastaların durumları hakkında bilgi isteyenlere ilgili servis sorumlularıyla görüştürür.
 19. Acil telefon isteklerine öncelik tanıyarak diğer hizmetleri aksatmadan yerine getirir.
 20. Hastane ile ilgili önemli konuları anonsunu yapar.
 21. Hastanedeki müzik yayınını organize eder.
 22. Arayan hastaların randevularını belirler.
 23. Hastanede yaşanan şiddete mağruz kalmış kişiler için “Beyaz Kod” Anonsunu, Beyaz Kod Talimatı doğrultusunda gerçekleştirir.
 24. Hastanede yaşanan acil durum esnasında “Mavi Kod” Anonsunu, Mavi Kod Talimatı doğrultusunda gerçekleştirir.

 

HAP daki görevleri

 1. Muhasebe Sorumlusundan bilgi ve görevi alır.
 2. Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 3. İç ve dış iletişimi sağlar ve koordine eder; bu konudaki tüm kayıtları korur. Kriz merkezine yakın bir yerde İletişim Merkezi’ni kurar. Santral merkezi bu amaçla kullanılır.
 4. İç ve dış telefon sisteminin şu andaki durumunu tespit eder, bunu Muhasebe Sorumlusu’na rapor eder.
 5. Bir ulaklar  grubu kurar ve  iletişimin sağlandığını kontrol eder.
 6. Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ile iletişim kurar.
 7. Hastane içi acil komünikasyon ağı ya da diğer yollarla gönderilen veya alınan tüm iletileri kontrol edip kaydeder.
 8. Bakım altındaki  hastalarla ilgili ve/veya fiziksel acil durumlarda (Kardiyak arrest, yangın vb.) Acil Yardım Ekibini ve Yangın Söndürme Ekibini  alarma geçirmek için bir sistem kurar.
 9. Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusu’na rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar, Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.