Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Sanitasyon Sorumlusu Görev Tanımı

 

Bölümü

 

HAP
 

Unvanı

 

 

Sanitasyon Sorumlusu

 

 

Görevi

 

Ortamın dezenfeksiyonunu sağlamak.
 

Bağlı Olduğu Üst

 

Sorumlu Hemşire
 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Görevin Amacı:

 

 

Ortam dezenfeksiyonunun yer dezenfeksiyonun sağlanması amacı ile gerekli tedbirleri almak

 

 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI ;

 

 1. Sağlık kurum ve kuruluşları hasta ve çalışan güvenliği kapsamında,
 2. Tuvaletlerin, banyoların, enfekte ve steril bölümlerinin ayrı ve kendi koşullarına göre temizliklerinin yapılması esaslarını belirlemek ve uygulamak
 3. Bunun dışında periyodik olarak tuvaletlerin ve zeminlerin dezenfektan maddeleri tespit etmek, enfeksiyon komitesine gerekli önerilerde bulunmak
 4. Bu hususlarda gerekli önlemleri almak ve yöntemleri tespit edip sağlamak
 5. Bu komitece, temizliğin birimlere göre kimler tarafından, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı ile bunların ve temizlik maddelerinin sarf şeklinin kimler tarafından kontrolünün sağlanacağı hususları bir iç yönerge ile tespit etmek, güncellemek.
 6. Birimlerin temizlik sorumluları ait oldukları birimlerde bir çizelgede belirtilerek denetimde görülecek şekilde asılı bulundurulmasını sağlamak görevlerini yerine getirir.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.