Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Radyoloji Teknikleri Görev Tanımı

1-AMAÇ

HastaneHKSçercevesindeyürütülençalışmalarınsorumluolduklarıbölümlerleilgilikoordinasyonunusağlayan  Radyoloji Teknisyenin görev,yetki vesorumluluklarınınbelirlenmesiiçinbugörevtanımıhazırlanmıştır.

 

2-KAPSAM

Radyoloji Teknisyenin görevtanımındakigörev,yetkivesorumluluklarıSağlıkBakanlığıPerformansYönetimiKaliteGeliştirmeDaireBaşkanlığınınhazırlamışolduğuHastaneHizmetKaliteStandartları2011’ikapsamaktadır.

 

3-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1. Hastanenin misyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.
 2. Planlı eğitimlere katılır.
 3. Kayıtlarını düzenli tutar.
 4. Bozuk, miadı geçmiş, zarar görmüş malzemeleri sorumluya teslim eder, hiçbir şekilde kullanmaz..
 5. İhtiyaç duyulan sarf malzeme ve ilaç yoksa sorumluya bilgi verir.
 6. Kılık kıyafet kurallarına uyar.
 7. Mesai giriş ve çıkışlarına uygun hareket eder.
 8. Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder.
 9. Hastaların kullandığı malzemelerin temizlik ve düzenini kontrol eder, gerekli işlemleri yapar.
 10. Cihazların planlı bakımını yapar.
 11. Cihazların uygun şartlarda kullanır.
 12. Cihaz arızalanması durumunda sorumlusuna haber verir.
 13. Demirbaşları uygun şekilde kullanır.
 14. Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafikler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafikler dışında kalan her türlü radyografileri yapar
 15. Film banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafiği yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir.
 16. Röntgen teşhis laboratuarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.
 17. Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Laboratuar istatistiklerini hazırlar.
 18. Laboratuar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. Laboratuarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder.