Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr

Poliklinik Sekreteri Görev Tanımı

1 -AMAÇ
Hastane HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların sorumlu oldukları bölümlerle ilgili koordinasyonunu sağlayan Poliklinik Sekreterinin görev,yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

2-KAPSAM
Poliklinik Sekreterinin görev tanımındaki görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 ‘i kapsamaktadır.

3-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
1. Sabah öncelikle polikliniğin temizlik ve günlük işlerinin programını düzenler.
2. Randevulu hastaların takip ve giriş çıkışlarını, hastaların dosyalarını takip eder. Hasta kişisel evrakını takip eder. Doktor tarafından istenen tetkikleri yönlendirir.
3. Hastanın muayene esnasında gerekli kontrol ve işlemlerini (ateş, nabız, tansiyon kontrolleri, lavaj, pansuman işlemleri vs.) yapar.
4. Poliklinik içi ve dışı haberleşmeyi düzenler.
5. Hasta memnuniyetinin artması konusunda hassas davranır.
6. Hasta, doktor ilişkilerini düzenler.
7. Mesai bitiminde çalışma ortamının düzen ve tertibini kontrol eder ve sağlar.
8. İnsani ilişkilerde sıcak ve sevecen, görevini yaparken ciddi, hassas, titiz ve sorumluluklarının bilincinde olur.
9. Hastanenin gerektirdiği kılık -kıyafet yönetmeliğine uyar.
10. Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası ,hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.