Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Operasyon ve Planlama Sorumlusu Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

HAP

 

Unvanı

 

 

Operasyon ve Planlama Sorumlusu

 

 

Görevi

 

Afet planının devreye alınması ile beraber verilen sağlık hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlamak.
 

Bağlı Olduğu Üst

 

Afet Planı Başkanı
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar Sorumlu Hemşire, Acil Servis hemşiresi, Sanitasyon sorumlusu, Morg Sorumlusu, Triaj sorumlusu, Servis hemşireleri, Ulaşım ve Alan Sorumlusu
 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Görevin Amacı:

 

 

Hastanemizde Afet durumu ilan edilmesi sonrasında, sağlık hizmetinin aksamadan sürdürülmesine yönelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 

 

Görevler:

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Çalışmaları bütün birimler ile koordine eder ve denetler.
 2. Durum Değerlendirme Sorumlusu’ndan son durum ile ilgili bilgi ve belgeleri alır ve değerlendirir.
 3. Hastane Afet Planı Başkanı’ndan bilgi ve görevlendirmesini alır.
 4. Görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 5. Birim sorumluları ile toplanarak görev tanımlarını içeren bilgileri verir, son durum hakkında görüşür ve ilk hareket planının hazırlanması için bilgi alışverişinde bulunur. Mevcut ve gelecekteki hasta bakım gereksinimleri ile ilgili planları yapar Sonraki toplantı için zaman belirler.
 6. Kriz merkezine yakın Operasyon Merkezi’ni kurar.
 7. Alanların oluşumunu sağlar.
 8. Birim hareket planlarının güncelleştirilmesi için tüm birim sorumluları ile toplantı tarihlerini belirler
 9. Birimlere gerekli personel ve malzemenin sağlandığından emin olur.
 10. Operasyon bölümünün durumu hakkında Hastane Afet Planı Başkanı’na düzenli olarak bilgilendirir.
 11. Tüm haberleşmelerin bir kopyasının Afet Plan Başkanına verildiğinden emin olur, tüm karar ve yapılanları dokümante eder.
 12. Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusu’na rapor eder.

 

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.