Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Morg Sorumlusu Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

Hemşirelik Direktörü-HAP

 

Unvanı

 

 

Morg Sorumlusu

 

 

Görevi

 

Hastanede vefat eden, veya ölü duhul olarak giriş yapan cenazelerin uygun koşullarda muhafaza edilmesini ve ailelerine teslim edilmesini sağlamak,
 

Bağlı Olduğu Üst

 

Sorumlu Hemşire
 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Görevin Amacı:

 

 

Vefat eden hastalarımızın dini usullere uygun olarak işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

 • Sorumlu Hemşirenden görevlendirme alır.
 • Morgun temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.
 • Morg alanında bulunması gereken el dezenfektanı ile diğer alan dezenfektanlarının bulunmasını sağlar.
 • Cenaze yıkanması için gereken ortamın, ekipmanın hazır bulundurulmasını sağlar.
 • Ölen hastaların toplar, saklar ve kimliklerini belirler.
 • Görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şeması üzerinde gözden geçirir.
 • Sorumlu Hemşirenden diğer alan sorumluları ile beraber bilgi alır.
 • Sorumlu Hemşire ile işbirliği yaparak Morg Alanını oluşturur.
 • Morg Alanında kurtarılabilecek yaralıların olup olmadığının saptanması için sürekli hazır bekler, Acil doktoru ve Acil Servis Hemşiresinden bilgi talep eder.
 •  Ölülerin taşıma işlemleri için Ulaşım ve Alan Sorumlusundan yardım alır.
 • Ölmüş hastaların altından tüm sedye ve sırt tahtalarının alınıp triaj alanına götürür veya götürülmelerini sağlar.
 • Ulaşım ve Alan Sorumlusu ve Santral Sorumlusu ile ölülerin geliş saatlerini içeren ölü listelerini oluşturur.
 • Morg alanındaki ölülerin tüm özel eşyalarının güvence altına alındığından emin olur. Bu durumu güvenlik elemanı ile paylaşır.
 • Morg alanındaki tüm ölülerin örtülmelerinin, etiketlenmelerinin ve mümkün olduğunca kimliklerinin belirlenmesini sağlar.
 • Tedavi Alanları Sorumlularına mevcut ölü sayısı hakkında Sorumlu Hemşireye ve Acil Servis Hemşiresine bilgi verir.
 • Morg Alanında Güvenlik Elemanı ile iletişim kurar.
 • Cenaze yakınlarının kendilerini iyi hissetmesi için gerekli ilgi ve alakayı gösterir.
 • Psikolojik Destek Sorumlusu ile personelin görüşebileceği toplantılar ayarlar.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Acil Tıp Teknisyenine rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
 • Kayıtlarını alır ve kontrol eder. Bir kopyalarını Sorumlu Hemşireye gönderir.

 

   

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.