Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Laboratuvar Teknisyeni Görev Tanımı

Bölümü Mesul Müdür Yardımcılığı-Afet Başkan Yardımcısı (Tıbbi Yönetim)
Unvanı
Görevi Laboratuvar Teknisyeni
Bağlı Olduğu Üst İlgili laboratuvar uzman doktoru-Mesul Müdür Yardımcısı
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar Hizmetli personel
Vekâlet Edeceği Unvan Diğer laboratuvar Teknisyeni
Vekâlet Edecek Unvan Diğer laboratuvar Teknisyeni
Görevin Amacı: Hastane laboratuvarlarının zamanında, düzenli ve doğru şekilde çalışmasında görev alır.
Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelikli Görevleri:

 1. Kullanmış olduğu cihazın bakımından, temizlenmesinden, sterilizasyon ve daima kullanılabilir olmasını sağlar.
 2. Yataklı tedavide ve poliklinikler ile acil serviste bulunan POCT cihazlarının gerekli gördüğü aralıklarla kalibrasyonlarını kontrol eder.
 3. Laboratuvar gelen muayene materyalini analize eder. Acil tetkikleri ayırır ve önce yapılmasını sağlar. Muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza eder.
 4. Laboratuvar şef ve uzman kontrolü altında laboratuar tahlillerini yapar.
 5. Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlar. Laboratuvar uzmanının hizmetle ilgili diğer emirlerini yerine getirir.
 6. Laboratuvarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanın direktifine göre temizler otoklavdan geçirir.
 7. Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine bildirir, defter kayıtlarını tutar.
 8. Hasta başı test cihazlarının (POCT) preanalitik, analitik ve postanalitik evreler, kalite kontrollarını yaptırır, değerlendirme kuralları, cihazın temizliği ve bakımı, güvenlikle ilişkili unsurlarda esas sorumluluk kendisinde kalmak kaydı ile cihazların bulunduğu katta bulunan ve sorumlusu olan klinik birim yetkilisi ile cihazların kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirir. Bu kayıtları her cihazın sicil dosyasında saklar.
 9. Çalışılmış bütün hasta sonuçları kayıtları saklanır.
 10. Laboratuvarın hasta başı cihaz yetkilisi gerekli gördüğü aralıklarla hasta başı test cihazının kalite kontrol bilgilerini denetleyebilir.

Transfüzyon Merkezi

 1. İmmünohematolojik ve serolojik testleri kan merkezinin belirlediği ve ticari firmanın çalışma prosedürüne uygun olarak çalışır.
 2. İmmünohematolojik test sonuçlarını değerlendirir ve ilgili yerlere kaydeder. Sonuç belgesini olması gerektiği gibi doldurur imzalar.
 3. Alışılmışın dışındaki sonuçlarda hekime danışır ve onun direktifleri doğrultusunda ek test ve araştırmayı gerçekleştirip sonuçları bildirir. Hekime danışana kadar örneklerin ve yaptığı test sonuçlarının uygun şekilde saklanmasını sağlar.
 4. Serolojik test sonuçlarını değerlendirerek pozitif sonuç durumunda imha işlemlerini başlatır ve hekimi bilgilendirir. Gerekli kayıtları eksiksiz olarak tutar.
 5. Günlük görev dağılımı çerçevesinde kliniklerden gelen kan istemlerini stok dolabındaki kanlara göre gerektiğinde hekime danışarak değerlendirir.
 6. Kan dolabının stoğa giriş ve stoktan çıkış kayıtlarını eksiksiz tutmakla yükümlüdür.
 7. Laboratuvar temizliğini yaptırır. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlar.
 8. Kendi görev ve sorumluluklarıyla ilgili her türlü bilgisayar kaydını yapar.
 9. Her türlü hizmet içi eğitim programına katılır.

 

HAP ile ilgili görevleri

 • Görevlerini Afet Başkan Yardımcısı (Tıbbi Birimler) alır. Bilgileri Başhemşire ile paylaşır.
 • Mevcut kan stoku envanterini yapar ve kurum dışında kullanılabilir miktarın belirler, Afet Başkan Yardımcısı (Tıbbi Birimler) bildirir.
 • Laboratuar hizmet kapasitesinin aşağıdaki hizmetleri, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için değerlendirir. Sonuçları paylaşır.
 • HAP koşullarında, Tahlil sonuçlarının yerine ulaşma zamanını araştırır. Afet Başkan Yardımcısı (Tıbbi Birimler) kapasite ve harekete geçebilme yeteneğine ilişkin rapor verir.
 • Kırmızı ve Sarı alanlar için uygun kan toplama aletleriyle birlikte kan alma görevlileri ve taşıma görevlileri belirler.
 • Gereksinim duyulabilecek malzemeleri belirlemek üzere Muhasebe ve Lojistik Sorumlusu ile iletişim kurar.
 • Olası kan donör hizmetleri için hazırlık yapar.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite yönetim birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Yönetim Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. KYS sistemine gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.