Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu Görev Tanımı

Bölümü

HAP
Unvanı Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu
Görevi Kurumlar arası Koordinasyonu sağlamak.
Bağlı Olduğu Üst Afet Plan Başkanı
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar
Vekâlet Edeceği Unvan
Vekâlet Edecek Unvan
Görevin Amacı: Hastane ile diğer kurumlar arasında iletişimi sağlamak.
 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Hastane Afet Planı Başkanı’ndan görev alır.
 • Diğer kuruluşların temsilcileri ile iletişim kurar.
 • Bu görev tanımlarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Hastane Afet Planı Başkanı’ndan bilgi alır.
 • Haberleşme Hizmetleri Sorumlusu ile Kriz Merkezinde bağlantı kurar. İnsan Gücü desteği için Afet Plan Başkanına başvurur.
 • Uygun iletişim ve mesaj akışını sağlayabilmek için bölgede kurulu veya kurulacak olan il ve/veya ülke Kriz Merkezleri ile irtibat sağlar.
 • Gerektiğinde hastaneler arası, il ve/veya ülke Kriz Merkezleri ile acil iletişim ağı kurabilmek için bilgi toplar. Açıklama için aşağıdaki bilgileri toplar:

–  Hastanelerin, hastaların hemen ve ileri saatlerde gelmesine göre bakım verme kapasiteleri ( hasta  bakım kapasitesi ).

–  Var olan veya olası personel, kaynak vb. sıkıntısı.

–  Başka hastanelere tekerlekli sandalye veya sedye ile taşınacak hastaların sayısı.

–  Diğer birimler tarafından talep edilen gereksinimler (personel, araç, erzak, vb.)

 • Santral Sorumlusu’nun yardımıyla acil iletişim ağını kullanarak, hastaneler arası, il ve/veya ülke Kriz Merkezi ile iletişim kurar. Hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi aktarır.
 • Her bir kurumun Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu ile iletişim kurar. (İl Kriz Merkezi gibi). Özel Medifema Hastanesi Afet Ekip Başkanına hastanedeki gelişmeler ve değişiklikler hakkında güncelleştirilmiş bilgiler verilmesini sağlar.
 • İhtiyaç duyulan yardımı ve bilgiyi hastaneler arası acil iletişim ağından veya il ve ülke Kriz Merkezinden ister.
 • Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusundan gelen istek ve şikâyetleri alır.
 • Gönüllülerin referans bilgilerinin doğruluğu hakkında karşılaşılabilecek problemler için Muhasebe Sorumlusu’na yardımcı olur.
 • İlgili personele görevlendirildikleri birim hakkında varsa özel bilgileri verir(toksik dekontaminasyon ya da herhangi özel acil durum hakkında)
 • Hastane şartları uygun olduğunda, hastane dışında afet gönüllüsü olarak çalışmak isteyen hekim ve diğer hastane çalışanları hakkında Hastane Afet Planı Başkanına bilgi verir ve Muhasebe Sorumlusu’na yardımcı olur.
 • Eğer gerekliyse, resmi olarak istenen malzemelerin ve ne şekilde gönderilebileceklerinin dökümünü yapar.
 • Uygun makamlara verilmek üzere yaralılar ile ilgili aşağıdaki minimum verileri hazırlar:

–  Kabul edilen yaralı sayısı ve tedavi edilmiş yaralanmalarının türleri

–  Hastaneye yatırılan ve taburcu edilen veya başka bir kuruma sevk edilen hastaların sayıları.

–  Ölü sayısı.

–  Yaralıların kişisel bilgileri (adı, fiziksel durumu, cinsiyeti, yaşı, adresi, yaralanmasının ciddiyeti ve durumu).

 • Tüm personel, gönüllüler ve hastalar stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemlenir. Afet Ekip Başkanına rapor eder.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.