Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Kan MRK Laboratuvar Sorumlu Hekimi Görev Tanımı

Bölümü

Kan Transfüzyon Merkezi
Unvanı Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi
Görevi Kan Transfüzyon merkezini standartlara uygun olarak görev yapması için gereken önlemlerin alınması ve iyileştirmelerin yapılması
Bağlı Olduğu Üst Mesul müdür
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar Laboratuvar sorumlusu
Vekâlet Edecek Unvan Laboratuvar Sorumlusu, Laboratuvar teknikeri, biyolog, Laboratuvar teknisyeni, Hemşire
Görevin Amacı: Kan Transfüzyon merkezinde standartlara uygun hizmet üretmek
 

 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ:

 1. Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve belgeleri temin eder ve başvuruda bulunur,
 2. Hizmet biriminin kalite politikası doğrultusunda verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar,
 3. Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite standartlarına ve standart işletim prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar ve çalışmaları belirtilen çerçevede denetler
 4. Hizmet biriminde yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sağlar,
 5. Hizmet biriminin ihtiyaçlarını tespit eder ve giderilmesini sağlar,
 6.  Personel eğitimine yönelik gerekli çalışmaları yapar,
 7. Personelin sicil, disiplin işleri ve özlük haklarını bağlı olduğu personel ve disiplin yönetmeliği hükümlerine göre izler ve yerine getirilmesini sağlar,
 8. Mevzuat ve bilimsel gelişmeleri izler, yeni bilgi ve teknikleri çalışmalara yansıtarak kurumun geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlar,
 9. Personelin iş programlarını oluşturarak işlerin aksamadan yürütülmesini sağlar,
 10. Personelin nöbet çizelgelerinin hazırlanmasını ve görev dağılımını organize eder,
 11. Bölge kan merkezi ile koordinasyonu sağlar,
 12. Hizmet birimi sorumluluğunda yapılan transfüzyonları izler, istenmeyen etkileri dokümante eder, değerlendirir, sonuçlandırır, kayıt altına alır ve ilgili yerlere rapor olarak bildirir,
 13. Hizmet verdiği sağlık kuruluşunun transfüzyon komitesinin doğal üyesi olup, bu komitede multidisipliner çalışma ve sorunların giderilmesine yönelik koordinasyon, bilgilendirme ve planlama faaliyetlerinde bulunur.

KYS ile ilgili görevleri:

 1. KYS anlayışı ile çalışır. KYS Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu KYD ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir. Sonuçları KYD ile paylaşır.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili KYD ne iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının KYS Felsefesi doğrultusunda ve KYS de belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Birim bölüm hedeflerine uygun olarak tespit edilen Süreç Performans takiplerini yapar ve KYD ne raporlar.
 8. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini KYD’ne sunar,
 9. Kendi birimleri ile ilgili öz değerlendirme soru listelerini oluşturur,
 10. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 11. KYS de belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.