Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr

Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı

1 -AMAÇ

Hastane HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

 

2-KAPSAM

Kalite Yönetim Birimi görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 ‘i kapsamaktadır.

 

3-SORUMLULAR

Hastane Kalite Yönetim Biriminde görev alan Kalite Yönetim Direktörünü ve Kalite Yönetim Birimi üyeleri sorumludur.

 

4-GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR

  1. HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
  2. Bölüm hedeflerine yönelik bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
  3. Özdeğerlendirmeleri yönetmek
  4. Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
  5. HKS çercevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol etmek
  6. HKS çercevesinde hazırlanan yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
  7. Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
  8. HKS çercevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak