Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr
May 14

Jinekolojik Onkoloji Tanı Ve Tedavileri

/wp-content/uploads/2016/05/onko-x.jpg/wp-content/uploads/2016/05/onko-x.jpg/wp-content/uploads/2016/05/onko-x.jpg/wp-content/uploads/2016/05/onko-x.jpg/wp-content/uploads/2016/05/onko-x.jpg/wp-content/uploads/2016/05/onko-x.jpg/wp-content/uploads/2016/05/onko-x.jpgJinekolojik Onkoloji Tanı Ve Tedavileri

TRSGO (TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ)’nin gayretleri ve öncülüğü sayesinde ülkemizde’de “JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ UZMANLIĞI “ Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının 3 senelik zorlu bir eğitimden sonra elde edebilecekleri bir yandal uzmanlığıdır.

1 2

Yalnızca bu uzmanlık alanının ilk resmen tesis edilmesi esnasında konu ile ilgili bilgi –tecrübe ve yayınları yeterli bulunanlara Sağlık Bakanlığı tarafından bu yan dal uzmanlığı verildi.

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİK CERRAHİNİN ESAS ÇALIŞMA ALANLARI :

RAHİM KANSERİ
RAHİM BOYNU KANSERİ
YUMURTALIK KANSERİ
VULVA (DIŞ CİNSEL BÖLGE) KANSERİ
VAJİNA KANSERİ

3

Bu kanserlerin tanınması,tercihen erken tanınması,bazı özel durumlarda önlenmesi ve cerrahi tedavilerinin (ameliyat ) yapılması jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanının esas çalışma alanıdır

Bunun yanı sıra kemoterapi ve / veya radyoterapi gerekip gerekmediğini belirlemek ve hastayı ilgili branşlara refere etmek ; branşlar arasında koordinasyonu sağlamak da bu alanın görev ve sorumluluk alanının dahilindedir.

Yine kemoterapi ve / veya radyoterapi yapılmış veya yapılmamış olan hastaların tedavi sonrası uygun şekilde takipleri ve olası bir hastalık tekrarında gerekli tedavi seçeneklerini geciktirmeden başlatmak da jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanının görev ve sorumlulukları dahilindedir.

Ülkemizde en sık karşılaşılan kadın genital kanseri rahim kanseridir. Ayrıca uygun cerrahi geçiren hastalarda en yüz güldürücü kanser türüdür de.

4

Rahim boynu kanseri ne yazık ki hala gereğinden sık görülmektedir. Bunun sebebi toplum bazlı taramanın yani “SMEAR ve HPV kombinasyonu “ ile yapılan erken tanı çalışmalarının herkese henüz ulaşamamış olmasıdır.Ayrıca rahim boynu kanserini önlemek için gelişmiş ülkelerde yaygın kullanılan aşılar ülkemizde henüz rutin olarak kullanılmamaktadır.

Yumurtalık kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genellikle ilerlemiş konumda iken tanı alır.
Ancak ileri hallerde bile cerrahi tedavi hastaya yarar sağlayabilir.

5

1.Bazıları önlenebilir

2.Çoğu cerrahi tedavi ile ve bazen kemoterapi ve / veya radyoterapi ekleyerek tedavi edilebilir.
3.Bazılarının görülme yaşı düşmektedir; yani gitgide daha genç hastalar ile karşılaşılmaktadır.
4.Çalışan ve kariyerini tamamlamak isteyen veya geç evlendiği için henüz çocuk sahibi olmamış olan hastalar için bazı hallerde kanseri tedavi etmenin yanısıra doğurganlığı korumak da mümkün olabilir.
5.-Tıpkı bir binanın temeli sağlam olmasının önemi gibi kadın genital kanserlerde de ilk cerrahinin tam doğru ve eksiksiz yapılması tedavi başarısında en büyük etkendir.

Kadın genital kanserlerinde ameliyatın jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı tarafından yapılması ile bu alanda özel bir eğitimi ve sertifikasyonu olmayan bir kadın-doğum uzmanı veya genel cerrahi uzmanı tarafından yapılması arasında ameliyatın doğruluğu-eksiksiz yapılması-hastanın sağ kalımı ve hayat kalitesi yönünden hasta lehine çok anlamlı farklar vardır.

6

Bu gerçekler zaten bu tarz bir yan dal uzmanlığı alanının tesis edilmesini gerekli kılmıştır.

7

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz