Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Hastane Afet Planı Başkanı Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

HAP

 

Unvanı

 

 

Mesul Müdür Yardımcısı

 

Görevi

 

Hastane Afet Planı Başkanı
 

Bağlı Olduğu Üst

 

 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

Hasta Hakları Sorumlusu, Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu, Güvenlik, Muhasebe-Lojistik Sorumlusu, Operasyon-Planlama Sorumlusu, Sanitasyon Sorumlusu, Mutfak Sorumlusu, Psikolojik Destek Sorumlusu, Ulaşım ve Alan Sorumlusu, Teknik Servis Sorumlusu, Halkla İlişkiler Sorumlusu, Teknik Servis Sorumlusu
 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

Mesul Müdür
 

Görevin Amacı:

 

Afet ilan edildiğinde “Hastane Afet Planını” devreye almak
 

Görevler:

 

Görev ve Sorumlulukları

 

 1. Hastane Afet Planı Başkanı’nın görevi gereği Hastane Acil Durum ve Afet Planı’nı harekete geçirir. AFET DURUMU’nu ilan eder.
 2. İlk olarak Operasyon ve Planlama Sorumlusu görevlendirir, diğer görevlilere afet planının devreye alındığı haberinin iletilmesini sağlar.
 3. Hasta Hakları Sorumlusu, Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu, Halkla İlişkiler Sorumlusu, Güvenlik Görevlisi, Muhasebe Sorumlusu,Operasyon ve Planlama Sorumlusu,  Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu,Tahakkuk ve Faturalandırma Sorumlusu,Psikolojik Destek Sorumlusu, Teknik Servis Sorumlusunu göreve çağırır.
 4. Tüm Afet ekibinde yer alan personelin çalışma saatleri içinde 10 dakika içinde; çalışma saatleri dışında en geç 45 dakika içinde kendi olanakları ile katılmalarını sağlar, toplantıda bir durum değerlendirmesinin ardından hareket planı oluşturur.
 5. Bir kişiyi kayıt tutma amacıyla görevlendirir.
 6. Var olan duruma ilişkin raporları alır, Afet ekibi ile İlk Hareket Planını tartışır. Bir sonraki adımı belirler.
 7. Muhasebe Sorumlusundan hastanenin hasar durumunu içeren ön bilgileri bir rapor halinde alır, hastanenin boşaltılmasının gerekip gerekmediğini  değerlendirir.
 8. Planlama ve operasyon Şefi’nden hasta sayısı ve durumları ile ilgili bilgileri alır.
 9. Ek yatak gerekebileceğini göz önüne alarak öncelikle taburcu edilebilecek hastaları belirler.
 10. Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusunun diğer kurumlarla bağlantı kurduğundan ve bilgi sağladığından emin olur.
 11. Şefler tarafından ihtiyaç duyulan ve talep edilen gereksinimleri sağlar.
 12. Şeflerden durum raporlarını almak için rutin bilgilendirmeleri düzenler ve hareket planının devamı ve bitişini dikkate almak için hareket planının güncelleştirilmesini sağlar.
 13. Şeflerle personel, doktor, gönüllü, yiyecek ve barınma ihtiyacı hakkında görüşür, hareket planı belirler.  Medya ilişkilerinin Halkla İlişkiler Yetkilisi’nce yürütülmesini sağlar.
 14. Tüm personeli, gönüllüleri ve hastaları stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemler. Kaygılarını

Psikolojik Destek Sorumlusu’na rapor eder.

 1. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.