Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Hasta Kayıt Kabul Birim Sorumlusu

 

Bölümü

 

 

İlk Kayıt

 

Unvanı

 

 

Hasta Kayıt Kabul Birim Sorumlusu

 

Görevi

 

 

Hastanenin “Hasta Kabul” bölümünde hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlamak, ilk kayıt ekibini organize etmek.

 

Bağlı Olduğu Üst

 

İlk Kayıt ve Faturalandırma Ekip Sorumlusu
 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

İlk Kayıt Çalışanları
 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Görevin Amacı:

 

 

Hastanemiz, hasta memnuniyetini sağlamaya yönelik hasta kabul/kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 

 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

 

 1. İlk kayıt çalışanlarının görev yeri ve çalışma saatleri değişikliklerini planlamak.
 2. İlk kayıt çalışanların görevlerini organize etmek.
 3. Hasta yönlendirilmesinde akışı en hızlı şekilde sağlamak.
 4. Tereddüt ettiği ve/veya kendisini aşan her durumda sorumlusu ile temas kurarak, hızlı ve doğru çözümler yaratmak.
 5. Hasta kabul personelinin açtığı tüm kayıtların kontrolünü yapmak.
 6. Günlük Kasa Kontrolleri ve Ay sonu icmalleri yapmak.
 7. Takipsizlerin günlük kontrolü ve takibi alınmayan hastaların takiplerini almak.
 8. Haftalık Yurtdışı hastalarının sistemdeki kayıtlarının kontrolleri, eksiklerinin tamamlanmasını sağlamak.
 9. Gerekli zamanlarda sorunlu hastalarla görüşüp, gerekli müdahaleyi yapmak.
 10. Desk ve bekleme alanın kontrolünü sağlamak,gözlemlenmesi ve bu bölgelerde yaşanan sıkıntıların giderilmesinin sağlamak.
 11. Faturalama Sorumlusunun 1. ve 2. geliş gönderimlerini Haftalık olarak yapmak.
 12. Epikriz yazabilecek tanı ve tedavi bilgi düzeyine ulaşmak ve Faturalandırma konusunda kendini yetiştirmek.

 

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.