Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Hasta Hakları Görev Tanımı

1-AMAÇ

Hastane HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların sorumlu oldukları bölümlerle ilgili koordinasyonunu sağlayan  Hasta Hakları Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

 

2-KAPSAM

Hasta Hakları Sorumlusunun görev tanımındaki görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011’i kapsamaktadır.

 

3-GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak.
 2. Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün hastane idaresini bilgilendirmek.
 3. Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek.
 4.  Hasta Hakları Uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunmak.
 5.  Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim konularını belirlemek,
 6.  Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili eğitimlerin uygulanması,
 7. Kendi kurumundaki eğitim planlarını hazırlamak, organize etmek, yürütmek ve eğitim materyali geliştirmek.
 8. Formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılmak.
 9. Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak.
 10. Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları memnun etmeye ve alınan kararlara
 11. Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek.
 12. Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak.
 13. Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.