Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Görev Tanımı

Bölümü

Poliklinikler ve Klinik
Unvanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Görevi Hastanenin hasta hakları ile olan çalışmalarını sürdürmek, Hastane Afet planı devreye alındığında HAP Başkanının verdiği görevleri yapmak.
Bağlı Olduğu Üst

 

HAP Başkanı
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar
Vekâlet Edeceği Unvan
Vekâlet Edecek Unvan
Görevin Amacı: Hasta hakları ile ilgili hasta şikayet ve isteklerine yanıt vermek, Hastane tanıtımını yapmak hasta potansiyelinin yükselmesini sağlamak, HAP devreye girdiğinde hasta ve halka ilişkileri düzenlemek.
Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

 1. Hasta Hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak
 2. Ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içerisinde incelemek.
 3. Şikâyet bildirim formuna göre hasta veya yakını ile görüşmek, çözüm üretmek veya çözüm üretilemiyorsa bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak
 4. Hasta Hakları Merkez Biriminin varsa hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek
 5. Hasta Hakları uygulamalarının yerel düzeyde sağlıklı işlemesini sağlanmak
 6. Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikâyetleri konularına göre sınıflandırıp, hastane yönetimine sunmak
 7. Hasta Hakları uygulamalarına ilişkin bilgileri rapor etmek,
 8. Hasta hakları ihlallerinin yürütülecek çalışmalar sırasına göre yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esas ve süreçler bu talimatta belirlendiği biçimde uygulanması hiçbir aşamada birimlerin veya kişilerin inisiyatif kullanmasına veya istismarına fırsat vermemek görevlerini esas alarak hastalara gerektiğinde refakat etmek, yol göstermek
 9. Bilgisayar kullanarak rapor hazırlamak
 10. Hasta Hakları Kurulu çalışmaları hakkında istatistikleri tutamak ve resmi yazışmaları yapmak
 11. Hasta hakları ihlallerinin bildirilmesi amacıyla oluşturulacak ücretsiz iletişim araçlarının (telefon, faks, internet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak

 

HAP ile ilgili görevleri

 1. Hastane Afet Planı Başkanı’ndan görev alır.
 2. Medyaya ve halka bilgi sağlar.
 3. Tüm görev tanımlarını okur ve tüm organizasyon şemasını gözden geçirir.
 4. Hastane Afet Planı Başkanı’ndan  haberlerin içeriğinde yapılacak kısıtlamaları öğrenir.
 5. Hasta tedavi alanlarından ve Kriz Merkezi’nden uzakta bir Haber ve Bilgilendirme Merkezi oluşturur. Bu alan Kantin alanında olabilir.
 6. Verilen, duyurulan tüm haberlerin Hastane Afet Planı Başkanı’nın bilgisi dahilinde olduğundan emin olur.
 7. Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği fiziki alanları oluşturur. Güvenlik Şefi’yle bu konuda ortak çalışır.
 8. Olayda yer alan diğer kurumların Halkla İlişkiler Yetkilisi ve Kurumlar arası Koordinasyon Yetkilisi ile iletişim kurarak bilgilendirmede koordinasyonu sağlar.
 9. Sorumlular ile uygun oldukça gelişmelerle ilgili rapor alır.
 10. Medyayı yaralıların durumu hakkında bilgilendirir.
 11. Gönüllü olmak isteyenlerden direkt telefonlar gelecektir. Medya yolu ile halka yapılacak çağrılar konusunda  santral Sorumlusu ile işbirliği yaparak karar verir.
 12. Tüm personel, gönüllüler ve hastalar stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemlenir. Kaygılarını Acil hekimine rapor eder.

b)  KYS ile ilgili görevleri:

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.