Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Eğitim Hemşiresi Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

Kalite Birimi

 

Unvanı

 

 

Eğitim Hemşiresi

 

Görevi

 

KYS çerçevesinde hastanede çalışan tüm personele eğitim vermek, Özel Medifema Hastanesi Yıllık eğitim planına göre verilen eğitimlere destek sağlamak.
 

Bağlı Olduğu Üst

 

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Eğitim Komitesinin belirlediği KYS ile ilgili eğitim almış hemşire.

 

Görevin Amacı:

 

 

Hastane içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek.

 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GÖREV ve SORUMLULUKLARI;

 1. Hastanede eğitim ihtiyacını hemşire, sağlık yardımcı personeli  ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını kalite yönetim sorumlusu ile birlikte anket, gözlem vb. yollarla belirlemek.
 2. Belirlenen eğitimleri önceliğe göre sıralayarak kalite birimi, eğitim komitesi ile birlikte yıllık eğitim planı hazırlamak.
 3. Uygulayacağı eğitimi ilan etme ve ön hazırlığını yapmak.
 4. Eğitimi eğitim yöntemlerine göre uygulamak.
 5. Eğitim sonrası eğitim etkinliğini çeşitli yöntemlerle değerlendirmek.
 6. Eğitim etkinliğinin yeterli olmadığını saptadığı takdirde o konuyla ilgili tekrar eğitim planlamak.
 7. Alanları ile ilgili eğitim veren personelin eğitimini desteklemek ve izlemek.
 8. Üst kurumdan gelecek eğitim isteklerini planlayıp uygulamak,
 9. Hastanede personel oryantasyon eğitimlerini kalite yönetim sorumlusu ile düzenlemek ve uygulamak.
 10. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Eğitim Komisyonu başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 11. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 12. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 1. KYS ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.