Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Doktor Asistanı Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

Poliklinikler ve Klinik

 

Unvanı

 

 

Doktor Asistanı

 

Görevi

 

Özel Medifema Hastanesinde polikliniklerde ve serviste hasta yön işlemlerini gerçekleştirmek, hekimlere yardımcı olmak.
 

Bağlı Olduğu Üst

 

Poliklinik Sorumlusu-Sorumlu Servis Hemşiresi
 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

Diğer Doktor Asistanı
 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Görevin Amacı:

 

 

Hasta memnuniyetini sağlamak, hasta muayenelerini koordine etmek.

 

 

Görevler:

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI;

 1. Sabah öncelikle hastaların beklediği zemin ve yerin temizlik ve düzenini kontrol eder
 2. Kendilerine ait polikliniklerin temizlik, düzen ve günlük işlerinin programını düzenler
 3. Randevulu hastaların takip ve giriş çıkışlarını, hastaların dosyalarını tanzim eder. Hasta kişisel evraklarını takip eder. Doktor tarafından istenen tetkik ve tedavilerini yönlendirir.
 4. Hastanın giriş ve çıkış işlemlerini takip eder.
 5. Poliklinik defterinin takibini yapar.
 6. Muayenesi başlayan hastaların damla takibini ve tetkiklerini takip eder.
 7. Poliklinik içi ve dışı haberleşmeleri düzenler
 8. Hasta memnuniyetini sağlar.
 9. Hasta, Doktor ve tüm hastane içi ilişkilerde köprü vazifesi yapar.
 10. Personele verilen görevlerin takibini ve işlerin tamamlanmasını sağlar.
 11. Acil olan her türlü gerekli işlere tamponluk eder.
 12. Mesai bitiminde çalışma ortamlarının düzen ve tertibini kontrol eder.
 13. İnsani ilişkilerde sıcak ve sevecen olur.
 14. İşlemi biten hastaların düzenli bir şekilde ekrana muayene bilgilerini girer.
 15. Hastaların reçete ve raporlarını hazırlar hastaya teslim eder.
 16. Muayene odasında bulunması gereken ilaçları kontrol eder, eksik olması halinde depodan talepte bulunur.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 1. KYS ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.