Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Depo Sorumlusu Görev Tanımı

 

Bölümü

 

Depo
Unvanı Depo Sorumlusu- HAP Depo Sorumlusu
Görevi

 

Hastanede tedavi hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlamak, ilaç ve tedavi malzemelerinin kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak
Bağlı Olduğu Üst

 

Sorumlu Ameliyat Hemşiresi -Afet Plan Başkanı
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar
Vekâlet Edeceği Unvan
Vekâlet Edecek Unvan
Görevin Amacı: Hastanemiz, tedavi hizmetinin aksamadan sürdürülmesine yönelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Afet planında verilen görevleri yapmak.
 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

 

 1. İlaç ve tıbbi malzemeyi teslim alır. Ambalajlarından çıkarır, depoya getirilmesini sağlar. İrsaliye ile karşılaştırır. Bilgisayar sistemini kullanarak stok’a girişlerini yapar.
 2. Servislerden usulüne uygun olarak istenilen malzemeleri verir/ verilmesini sağlar.
 3. Deponun temiz, tertipli ve düzenli olmasını sağlar.
 4. Depodan kullanım yerlerine tıbbi malzemelerin çıkartılmasını sağlar
 5. Ay sonu depo sayımı yapar.
 6. Günlük kullanım yerlerden gelen istekleri, tıbbi malzeme eksikliklerini listeler ve kritik stok seviyelerini dikkate alarak gerektiğinde dış talep yaparak satın almasını talep eder.
 7. Miadı yaklaşan malzemelerin takibini sistem üzerinden yaparak, son kullanma tarihi dolan malzemelerin tutanak ile gerekli birime teslim edilmesini sağlar.
 8. Ameliyathanenin günlük ilaç, sarf malzeme ve lens teminini sağlar.
 9. Yılsonu sayım tutanağı ve envanterleri hazırlar.
 10. Satın alma onay sistemini aktif olarak kullanır, alım sipariş ve istek süreçlerini bilgisayar sisteminden günlük olarak takip eder.

 

HAP ile ilgili görevleri

 • Tıbbi ve tıbbi olmayan malzeme ve gereçleri organize ve temin  eder
 • Muhasebe Sorumlusundan bilgi ve görevini alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Bütün bölümlerin sorumluları ile toplantı yapar, ihtiyaçlarını karşılamak için ön planlama ve çalışmalar yapar.
 • Malzeme deposunun durumunu saptar ve Muhasebe Sorumlusuna bildirir.
 • Triaj alanı, kırmızı, sarı ve yeşil alanlar oluşturulduktan sonra buralara önceden hazırlanmış ihtiyaç formlarını dağıtır. HAP Ulaşım ve Alan Sorumlusu ile işbirliği yapar.
 • Eczane hizmetlerinin ve ilaçlarının acil durumda yeterliliğinden emin olur.
 • Hasar Tespit ve Kontrol Sorumlusu (Teknik Servis Sorumlusu) tarafından önceden hazırlanmış arama ve kurtarma ekip malzemelerinin bu ekiplere verilmesini sağlar.
 • Kırmızı ve Sarı alanlar için gerekli ilaç ve pansuman malzemelerini hazırlar.
 • En sık kullanılan ilaç vb. ecza malzemelerinin envanterini çıkartır ve sürekli güncelleştirilmesini sağlar.
 • Kurum dışında kullanılabilecek malzemelerini belirler ve Satın alma birimine listeleri iletir.
 • Hastane içerisindeki farmakolojik malzeme istemleri ve dağıtımları ile ilgili daha önceden uygulanan yöntemi devam ettirir bu konuda Sorumlu Hemşire ile iletişim kurar.
 • Gerekli tıbbi malzeme ve gereçleri organize ve temin eder.
 • Aşağıda belirtilen malzemeleri temin eder:

–   Bandaj, kompres, tampon ve dikiş malzemesi

–   Steril cilt fırçaları, izotonik solüsyonlar, anti-mikrobiyal cilt temizleyicileri

–   Steril-none steril Eldivenler

–   Kırık için tespit, alçı ve atel malzemeleri

–   Sırt tahtası ve sert sedyeler

–   Oksijen-ventilasyon-aspiratör aletleri

–   İleri yaşam desteği malzemeleri ( göğüs tüpü, airway, dikiş setleri, vb )

 • Ek malzeme ve gereç ihtiyacını saptar. Satın alma bu tespitlerin isteklerini yapar.
 • Gerekli olduğunda Afet Ekip Başkanı ile işbirliği yapar.
 • Sorumlu hemşire ve Ameliyathane Sorumlusu ile birlikte gereksinim duyulabilecek ilaç ve ecza malzemelerini belirler ve sağlar.
 • Kaynakların korunması için Güvenlik Görevlisi ile işbirliği yapar.

Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusu’na bildirir

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.