Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Branş Uzman Hekim Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

Hekimler-Afet Ekibi

 

Unvanı

 

 

Uzman Doktor

 

Görevi

 

 

Uzman Doktor

 

Bağlı Olduğu Üst

 

 

Mesul Müdür-HAP Başkanı

 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar  

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Diğer Branş Uzman Doktor

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Diğer Branş Uzman Doktor

 

Görevin Amacı:

 

 

Hasta tedavi hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasından sorumludurlar.

 

 

Görevler:

GÖREV ve SORUMLULUKLARI ;

 1. Servislere kabul edilen hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi eder.Eğer cerrahi branş ise müdahale ve operasyonlarını gerçekleştirir. Post-op dönemde medikal tedaviyi sağlar.
 2. Kendi servisinde yatan hastaların günlük vizitelerini yapar.
 3. Kendi servisinin polikliniğini yapar.
 4. Poliklinik ve servisinde bildirimi zorunlu hastalık görüldüğünde bildirimde bulunur.
 5. Poliklinik ve servislerde geçen önemli tıbbı ve idari vakaları medikal direktöre bildirir.
 6. Her ne olursa olsun branşları ile ilgili acil servis davetine gider, gerekli muayene ve tedaviyi yapar.
 7. Önemli ve acil vakalar için icap nöbeti tutar.
 8. Nöbette Mesul Müdür görev yetkisine sahiptir.

 

HAP İle ilgili Görevleri (Acil Servis Hekimleri-Sarı Alan Sorumlusu)

 

 • Triaj alanından “Sarı Alan” a gönderilen hastalara verilecek tedaviyi koordine eder, sarı alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur, sarı alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır.
 • Afet Ekip Başkanından görevlendirmesini alır.
 • Görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şeması üzerinde gözden geçirir.
 • Sarı alanın kurulmasından sorumludur.
 • Malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirler, personel ve malzemeleri Muhasebe Sorumlusundan ister. Başhemşireden tıbbi personel desteği ister.
 • Hastaların alan içine ve dışına hareketlerini sağlamak için Taşıma Sorumlusu’ndan yeterli personel sayısını alır.
 • Tedavisi biten hastaların sarı alandan hızla çıkarılmalarını sağlar.
 • Sık ve rutin aralıklarla Afet Başkanı’na durum hakkında rapor verir.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusu ’na rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
 • Sarı alandaki hareket ve ihtiyaç kayıtlarını alır ve kontrol eder.
 • Bir kopyalarını Afet Ekip Başkanı’na gönderir.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.