Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr

Başhemşire Görev Tanımı

1 -AMAÇ
Hastane HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların sorumlu oldukları bölümlerle ilgili koordinasyonunu sağlayan Başhemşirenin görev,yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.
2-KAPSAM
Başhemşirenin görev tanımındaki görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet Kalite Standartları 2011 ‘i kapsamaktadır.
3-GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR
1. Kendisine bağlı bölümleri teknik ve idari açıdan yönetmek.
2. Faaliyetleri sırasında, Özel Medifema Hastanesi Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Kalite Yönetim Sistemi gereklerini uygulamak ve uygulatmak.
3. Kendisine bağlı bölümlerde çalışanların kalite bilincini yükseltmek ve firma kalite politikası ve hedeflerinin, çalışanlar tarafından öğrenilmesini sağlamak.
4. Hasta bakımı ile ilgili hususları özellikle hastaların temizlik, yatıp kalkma ve ilaçlarının zamanında verilip verilmediğini denetler.
5. Hastanenin genel düzen ve temizliğini, hasta ziyaretinin servislerde kontrolünü yapar.
6. Kendisine bağlı sağlık personelinin mesleki bilgi ve yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.Bu amaçla onlara hasta bakımı,beslenme ve tedavi özelliklerini ,hastalara karşı gösterilecek şefkat ve özenin önemini canlı örneklerle öğretir ve eğitimlerini sağlar.
7. Kendisine bağlı sağlık personelinin çalışma yerlerinin tayin edilmesi ve ünite içinde icap eden nakillerin yapılması hususlarında görüşlerini Başhekime bildirir ve verilen talimatı uygular.
8. Kendisine bağlı yardımcı sağlık personelinin nöbet ve izin cetvellerini düzenler.
9. Faaliyet alanı ile ilgili Başhekimin verdiği diğer görevleri yerine getirir.
10. Astlarının çalışmalarını kontrol etmek.
11. Kadrosu boşalan kendisine direkt bağlı astların yetki ve sorumluluklarını, kadrolar dolduruluncaya kadar üstlenmek.
12. Firmaya ait mal varlıkları, demirbaşlar, üretim araç-gereç ve malzemelerinin korunmasını, bakımını ve en üst düzeyde verimli kullanılmasını sağlamak ve takip etmek.
13. Firmanın genel kurallarına, (geliş-gidiş, çalışma saatleri, güvenlik, iş yeri sırları, iş güvenliği ve işçi sağlığı) uymak, uyulmasını sağlamak.