Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Anestezi Uzmanı Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

Ameliyathane

 

Unvanı

 

 

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

 

Görevi

 

 

Hastalara anestezi ve reanimasyon uygulaması yapmak.

 

Bağlı Olduğu Üst

 

 

Medikal Direktör

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar  

Anestezi Teknisyeni

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Görevin Amacı:

Ameliyat listelerine göre vakaların niteliklerini ve ameliyat sürelerini göz önüne alarak günlük ameliyathane çalışma listelerinin düzenlenmesinden ve ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması için gerekli incelemeler ile konsültasyonların yapılmasından ve bu hastaların premedikasyonunun sağlanmasından sorumludurlar.
 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI ;

 

 1. Ameliyat olması planlanan hastaları anestezi öncesi muayene, inceleme ve konsültasyonlarını yaparak; vakaların niteliklerine ve ameliyat sürelerine göre ameliyat listesini düzenler.
 2. Ameliyat doktoru ile görüşerek ameliyatın özelliğine ve hastanın genel durumuna göre hastanın da aydınlatılmış onayını alarak hastaya uygun anestezi tekniği uygular. Ameliyat masasında uygun pozisyonunu verir ve gerekli Anestezik maddeyi uygular veya kendi kontrolü altında teknisyene uygulatır.
 3. Yaptığı konsültasyonlar sonucuna göre hastanın anestezi altında ameliyat yapılıp yapılmayacağına karar verir.
 4. Anestezi ameliyat altında iken hastanın durumunu normal şartlarda devamını sağlamak için bütün kontrolleri (solunum, serebral sistem, kan ve elektrolitler, ateş,  terleme vb.) yapar veya teknisyene uygulatır.
 5. Anestezi şekli ve seyrini ameliyat notuna kaydeder.
 6. Ameliyat sonu hastanın normal hayati fonksiyonlarını kazanıncaya kadar gerekli gördüğü bütün tedbir ve tedavileri uygular.
 7. Anestezi birimindeki cihaz ilaç, sarf malzemesi ve alet sağlanması, bakım sarfın kontrolünü sağlar.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.