Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Ambulans Hizmetleri Sorumlusu Görev Tanımı

Bölümü

Ambulans Hizmetleri
Unvanı Ambulans Sorumlusu- HAP Ulaşım ve Alan Sorumlusu
Görevi

 

Acil yardım ambulansını ve hastaneye ait araçları kullanıma hazır bulundurmak.
 

Bağlı Olduğu Üst

 

İdari İşler Sorumlusu
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar
 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

Görevlendirilen hizmetli (Şoför)
 

Görevin Amacı:

 

İnsan-evrak-malzeme ulaşımını emniyetle sağlamak, Acil yardım ambulansını kullanım sürecinde hastanın güvenle hastaneye naklini sağlamak,
 

Görevler:

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

 1. Acil yardım ambulansını Özel Medifema Hastanesin den sevki gereken hastalar için her an hazır bulundurmak,
 2. “Komuta Kontrol Merkezi (KKM)’ nin standartları çerçevesinde ve KKM nin koordinasyonunda hasta naklini sağlamak.
 3. Ambulans aracında bulunan tıbbi cihaz ve malzemelerin ve aracın kendisinin eksiklerinin tamamlanması ve bakımının yapılması, düzeninin sağlanması, Ambulans Günlük Bakım Formu ile kontrolünü yapması ile yükümlüdür.
 4. Ambulans aracının temizliğinin yaptırılmasını sağlamak.
 5. Nakil edilen hastanın hekim kontrolünde güvenli bir şekilde bindirilmesi ve güvenli bir şekilde indirilmesini sağlamak.

 

     HAP ile ilgili Görevleri:

 1. Yürüyebilen veya yürüyemeyen tüm yaralıların taşınmasını organize ve koordine eder. İnsan ve malzemelerin bir alandan diğer bir alana taşınmasını organize eder.
 2. Muhasebe Sorumlusundan bilgi ve görevleri alır.
 3. Tüm görev tanımlamalarını okunup organizasyon tablosunu tekrar gözden geçirir.
 4. Hastaların, personel ve malzemelerin transferi için gereksinimleri ve ihtiyaçları belirler. Muhasebe Sorumlusundan hasta transfer taşıma malzemelerinin bir araya getirilmesine yardım etmeleri için hasta taşıyıcı personel ister.
 5. Triaj Sorumlusu ile birlikte ambulansların hastaları bırakabilecekleri boşaltma alanları oluşturur.
 6. Triaj ve ambulansın hasta indirip bindirdiği alan civarına, tekerlekli sandalye ve sedyeleri toplar.
 7. Hasta Taburcu işlemleri Sorumlusu ile işbirliği yaparak ambulans yükleme noktasını oluşturur.
 8. Ambulansların hasta aldıkları ve bıraktıkları alanların güvenliğini sağlamak için Güvenlik Görevlisi ile iletişim kurar.
 9. Malzemelerin bina içine ve dışına taşınmalarını sağlar.
 10. Taburcu olan hastalar için ambulans ve diğer taşıyıcıları sağlar.
 11. Ayaktan hastaların transferi için gereken araçları belirler.
 12. Triaj alanında, taburcu alanında ve malzeme deposunda hasta transfer kayıtlarını tutar.
 13. Muhasebe Sorumlusu durumdan sürekli haberdar edilir.
 14. Görevi olmayan personelleri Muhasebe Sorumlusu’na yönlendirir.

 

 KYS ile ilgili görevleri:

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Yönetim Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun KYS politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. KYS çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.