Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Acil Tıp Teknisyeni Görev Tanımı

Bölümü

Acil Servis – Poliklinik
Unvanı Acil Tıp Teknisyeni
Görevi Acil Servis – Poliklinik ve Klinik de gerekli Sağlık Hizmetlerini uygulamak.
Bağlı Olduğu Üst Poliklinik Birim Sorumlusu
Vekâlet Edeceği Unvan
Vekâlet Edecek Unvan Diğer Acil Tıp Teknisyenleri
Görevin Amacı: Acil Servis hizmetlerini yürütmek.
 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

 1. Doktorun gerek duyduğu tetkiklerin çekimini yapmak.
 2. İntravanöz girişim yapmak.
 3. Oksijen uygulaması yapmak.
 4. Endotrekeal entübasyon uygulaması yapmak.
 5. Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 6. Kırık, çıkık ve burkmalarda stabilazyonu sağlamak.
 7. Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
 8. Temel yaşam desteği protokolleri uygulamak.
 9. Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
 10. Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
 11. Ameliyathaneye taşıyıcı personel ile hasta transferinde, ameliyathane sağlık personeline ameliyat sürecine ilişkin bütün detayları sözlü ve yazılı olarak iletmek.
 12. Hastanın her türlü bilgilendirmesini sağlamak.

KYS ile ilgili görevleri:

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.