Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Acil Servis Hemşiresi Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

Acil Servis + (HAP)

 

Unvanı

 

 

Acil Servis Hemşiresi-Kırmızı Alan Sorumlusu

 

 

Görevi

 

 

Hastanede Acil servis hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlamak,

 

Bağlı Olduğu Üst

 

Sorumlu Hemşire-Afet Ekip Başkanı
 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

Servis hemşiresi
 

Görevin Amacı:

 

 

Hastanemiz acil servisinde sağlık hizmeti gerçekleştirmenin aksamadan sürdürülmesine yönelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Haptaki gerekli sorumluluklarını yerine getirmek.

 

 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Acil serviste bulunan aletlerin çalışmasından, orada bulunan ilaçlardan ve bu ilaçların kullanım zamanlarının takibinden ayrıca Acil servisin temizliğinden,
 2. Acil serviste bulundurulması mecburi ilaçların tam ve eksiksiz olarak bulundurulmasından,
 3. Acil servise gelen hastaların güler yüzle karşılanmasından,
 4. Acil servise gelen hastaların şikâyetlerini dinler, çözümler bulur, doktorunun kim olduğunu ve sağlık güvencesinin olup olmadığını öğrenir.
 5. Hemşire, hasta ile ilgili bilgileri hasta kayıt defterine işler.
 6. Hastanın ANT sini alır. İlgili doktora haber verir
 7. Hemşire, hasta tedavisindeki gizlilik ve mahremiyet esaslarına uyar
 8. Hastaya yapılacak olan doktorun belirlediği tedaviyi anlatır ve kabul ederse uygulamaya geçilir
 9. Yapılan tedaviden sonra şayet hasta başka bir birime gönderilecekse evraklarının düzgün ve eksiksiz olmasını sağlar
 10. Gidecek olan hastayı nakledileceği taşıta doğru ve düzgün olarak naklettirir ve hasta gidene kadar ona refakat eder
 11. Hasta acil serviste takip edilecekse hastanın rahatının ve ihtiyaçlarının giderilmesinde sorumludur.
 12. Acil serviste karşılaşılan idari ve teknik sorunları sorumlu doktora iletmekle görevlidir.

 

HAP Planı ile ilgili görevleri

HAP ilanı ile birlikte “KIRMIZI ALAN SORUMLUSU” olarak Sorumlu hemşireden görevlendirmesini alır.

 • Görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şeması üzerinde gözden geçirir.
 • Triaj alanından gönderilen hastalara verilecek tedaviyi koordine eder, kırmızı alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur, kırmızı alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır.
 • İlgili “KIRMIZI” yeleğini giyer.
 • Diğer alan sorumlularıyla iletişimde bulunur.
 • Kırmızı alanın kurulmasında Başhemşireden destek alır.
 • Malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirler, personel ve malzemeleri Muhasebe Ve Lojistik Sorumlusundan talep eder.
 • Hastaların alan içine ve dışına hareketlerini sağlamak için Ulaşım ve Alan Sorumlusu’ndan destek alır.
 • Tedavi edilen hastaların kırmızı alandan hızla çıkarılmalarını sağlar.
 • Sık ve rutin aralıklarla Afet Başkanına ve Sorumlu hemşireye durum hakkında rapor verir.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusu’na rapor eder.
 • Triaj alanındaki hareket ve ihtiyaç kayıtlarını alır. Bir kopyalarını Afet Ekip Başkanı’na gönderir.
 • Görev verilmemiş kişileri insan gücüne gönderir.

KYS ile ilgili görevleri:

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 10. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.