Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Acil Hekimi Görev Tanımı

Bölümü:

Acil Servis Hizmetleri

Unvanı:

Acil Hekimi

Görevi:

Acil Servis Hizmetlerini yürütmek

Bağlı Olduğu Üst:

Mesul Müdür

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar:

Vekâlet Edeceği Unvan:
Vekâlet Edecek Unvan:
Görevin Amacı: Acil Servis hizmetlerini yürütmek
 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI;

 1. Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 2. Hasta bakımı hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, Acil Servisinde disiplinin sağlanmasından sorumludur.
 3. Acil servisin eksiklerini tespit eder. Tamamlanması için gerekli yazışmaları yapar.
 4. Acil serviste çalışan ATT, hemşire, sağlık memuru, temizlik personeli ve diğer personelin çalışma planını denetler.
 5. Acil Servise poliklinik hizmetini yürütür.
 6. Görevini, Hizmet Kalite Standartlarına uygun olarak yürütür.
 7. Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürürler.

HAP Planı ile ilgili görevleri

HAP ilanı ile birlikte “KIRMIZI ALAN SORUMLUSU” olarak Sorumlu hemşireden görevlendirmesini alır.

 • Görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şeması üzerinde gözden geçirir.
 • Triaj alanından gönderilen hastalara verilecek tedaviyi koordine eder, kırmızı alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur, kırmızı alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır.
 • İlgili “KIRMIZI” yeleğini giyer.
 • Diğer alan sorumlularıyla iletişimde bulunur.
 • Kırmızı alanın kurulmasında Başhemşireden destek alır.
 • Malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirler, personel ve malzemeleri Muhasebe Ve Lojistik Sorumlusundan talep eder.
 • Hastaların alan içine ve dışına hareketlerini sağlamak için Ulaşım ve Alan Sorumlusu’ndan destek alır.
 • Tedavi edilen hastaların kırmızı alandan hızla çıkarılmalarını sağlar.
 • Sık ve rutin aralıklarla Afet Başkanına ve Sorumlu hemşireye durum hakkında rapor verir.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusu’na rapor eder.
 • Triaj alanındaki hareket ve ihtiyaç kayıtlarını alır. Bir kopyalarını Afet Ekip Başkanı’na gönderir.
 • Görev verilmemiş kişileri insan gücüne gönderir.

KYS ile ilgili görevleri:

 1. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 2. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu kalite yönetim sorumlusu ile yapar.
 3. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 4. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir.
 5. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili kalite yönetim sorumlusuna iyileştirme önerilerinde bulunur.
 6. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 7. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini kalite yönetim sorumlusuna sunar,
 8. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 9. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,

Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.